The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác
17/04/2019 - Lượt xem: 1537
Gần 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh Gia Lai.
Công tác tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ở tỉnh ta gần 3 năm qua được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập nội dung, hướng dẫn triển khai các chuyên đề học tập và làm theo Bác với hình thức phù hợp. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đặc san Tư tưởng-Văn hóa Gia Lai... đều duy trì các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có nhiều tin, bài, phóng sự về những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 43.392 bài thi trắc nghiệm và 9.195 bài thi viết, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 65 cá nhân và 6 tập thể; biên tập, phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo xuất bản sách “Người tốt việc tốt làm theo gương Bác” tập 7. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo in ấn, phát hành “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” để làm tài liệu giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
 
  Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Đak Pơ. Ảnh: internet
Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Đak Pơ. Ảnh: internet
 
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW, ngày 17-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức phát động đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả, tỉnh ta có 1 tập thể và 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng giải thưởng đợt I vào tháng 5-2018. Việc triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm. Trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đoàn thể, các đơn vị đã triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp. 
 
Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng luôn được chú trọng. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh-thiếu niên, nhi đồng học tập và làm theo Bác. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Quân đoàn 3 và Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì tốt việc trưng bày, triển lãm, nói chuyện chuyên đề; định kỳ vào thứ bảy hàng tuần tổ chức cho học sinh các trường sinh hoạt ngoại khóa, xem phim tư liệu… để tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong trường học và ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc xây dựng bản kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc. Để phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương và làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã công khai nội dung bản kế hoạch cá nhân trong năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, chỉ đạo công khai bản kế hoạch năm 2018, 2019 của cá nhân các đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp với hình thức phù hợp. Chủ trương công khai bản kế hoạch cá nhân của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, các địa phương đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
 
Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cũng duy trì thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Việc thực hiện các nội dung đột phá đem lại những kết quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (từ vị trí 47/63 tỉnh, thành năm 2015 lên vị trí 33/63 vào cuối năm 2018)… Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm điểm đã nâng cao một bước về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nhiều địa phương, đơn vị đã tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận quan tâm, như: công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý, bảo vệ rừng; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phòng-chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, nhất là đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bằng các quy chế, quy định, chế tài cụ thể, có sự giám sát của nhân dân đã được phát huy đúng mức.
 
Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đều lựa chọn nội dung đột phá để chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những khâu yếu, mặt hạn chế; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương và được dư luận quan tâm, ủng hộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực, ý thức tự giác rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và từng đảng viên.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG