The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
05/03/2019 - Lượt xem: 2066
Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Quy định số 09-QĐi/TW thay thế Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua 11 năm thực hiện Quyết định 184-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) của tỉnh Gia Lai tại Trường Chính trị tỉnh kết quả đạt được như sau: Đã quản lý, đào tạo 123 lớp Trung cấp lý luận chính trị, với 8.268 học viên; liên kết đào tạo 17 lớp, với 1.594 học viên (trong đó có 11 lớp Cao cấp lý luận chính trị, với 1.137 học viên, 06 lớp (Lớp đại học Hành chính, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Trung cấp Thanh vận, Trung cấp Phụ vận khóa 1, 2)), với 457 học viên; đã mở 307 lớp bồi dưỡng các loại hình, với 23.910 lượt học viên tham gia. 

Cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư, nâng cấp và cải tạo từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên. Công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các bài viết nghiên cứu, trao đổi lý luận, thực tiễn, báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế, sáng kiến kinh nghiệm được triển khai hiệu quả, được giới thiệu, đăng tải trên báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức nghề nghiệp, bước đầu đã có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu.  

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, việc khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chưa được thực hiện một cách bài bản, quy củ nên chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ CB,CC,VC.

Thứ hai, chất lượng đội ngũ CB,CC,VC nhất là về kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ hành chính, kỹ năng xử lý những tình huống, điểm nóng … tại cơ sở chưa được nâng cao.

Thứ ba, việc đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC mới chỉ dừng lại ở việc thống kê về số lượng lớp học, số lượt CB,CC,VC tham gia chưa có cơ chế đánh giá chất lượng, hiệu quả việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được trang bị.  

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới, xin đề xuất một số giải pháp sau: 

Một là, các cấp ủy đảng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt quan điểm nhất quán của Đảng: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ CB,CC,VC là nhiệm vụ quan trọng của Đảng; mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý và CB,CC,VC phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.

Hai là, chú trọng công tác rà soát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để trên cơ sở đó tìm ra những khiếm khuyết, những khoảng trống trong năng lực của người học để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; mặt khác, tăng cường chỉ đạo, phát huy năng lực dự báo, tổng kết, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ tham mưu làm sao để kế hoạch phải đi trước một bước trong quy trình đào tạo, bồi dưỡng.

Ba là, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại học viên theo hướng thực chất, nghĩa là phải kiểm tra, đánh giá chất lượng đầu vào và sản phẩm đầu ra sau khi kết thúc mỗi khóa học; xây dựng cơ chế khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả việc học viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào giải quyết những tình huống phát sinh tại cơ sở, đơn vị.  

Bốn là, tham mưu tăng cường đội ngũ giảng viên về cơ sở để nghiên cứu, tiếp xúc thực tế cơ sở nhằm tích lũy, bổ sung kiến thức, tăng hàm lượng thực tiễn trong các bài giảng lý luận; mặt khác, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường để bổ sung kiến thức thực tế, làm phong phú bài giảng và đề xuất những giải pháp hiệu quả giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh.

Năm là, chú trọng xây dựng, kiện toàn và bổ sung đội ngũ giảng viên thỉnh giảng uy tín, chất lượng đảm nhận các chuyên đề thực tế có liên quan.

Sáu là, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho việc đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng cũng như phương pháp bồi dưỡng theo hướng tích cực, lấy học viên và những tình huống vướng mắc tại cơ sở làm trung tâm; để người dạy và người học có dịp tiếp cận với tình huống thực tế muôn màu, muôn vẻ, sinh động từ cơ sở; để rồi trên cơ sở đó, áp dụng lý luận vào giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn phát sinh; điều này sẽ giúp người cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hình thành năng lực chuyển hóa lý luận thành phương pháp công tác và từ thực tiễn vị trí công tác mình đang đảm nhiệm để củng cố lý luận một cách chắc chắn hơn. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu không thể thiếu trong toàn bộ quy trình xây dựng và thực hiện hoạt động công vụ. Nếu làm tốt các giải pháp đồng bộ nói trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới hình thành nên đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Th.s Nguyễn Anh Trạng - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG