The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Chỉ giao các nhiệm vụ mang tính chất đặt hàng cho các hội quần chúng
16/10/2022 - Lượt xem: 230
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2307/UBND-NC về giao nhiệm vụ công tác cho các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc củ Thường trực Thành ủy Pleiku với các hội quần chúng. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Pleiku với các hội quần chúng. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các tổ chức hội quần chúng hoạt động trên địa bàn tỉnh chủ động nghiên cứu, thực hiện đúng quy định của pháp luật khi đề xuất việc tham gia thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước. Khi kết thúc các hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao phải thực hiện việc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính và sở chuyên ngành) để theo dõi và quản lý.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh theo lĩnh vực quản lý hội phải nắm rõ tình hình, kết quả hoạt động của hội quần chúng; quá trình thẩm định hồ sơ của hội quần chúng đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ phải đánh giá, làm rõ: căn cứ để hội đề xuất tham gia nhiệm vụ của Nhà nước phải trên cơ sở các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, cung cấp dịch vụ công… và từng nhiệm vụ phải xây dựng dưới hình thức đề án hoặc kế hoạch; tính khả thi của nhiệm vụ: Đề án/kế hoạch do hội đề xuất phải phù hợp quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động của hội và năng lực của hội; đảm bảo nhiệm vụ hội đề nghị tham gia không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị thuộc sở, ban, ngành đang thực hiện theo chức năng quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công của Nhà nước (chỉ giao các nhiệm vụ mang tính chất đặt hàng, có hỗ trợ kinh phí thực hiện và không trùng lặp những nhiệm vụ của hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản).
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn các tổ chức hội quần chúng thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan quy trình đề xuất việc tham gia thực hiện nhiệm vụ Nhà nước; chấn chỉnh các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định hồ sơ của hội và việc tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với những hoạt động của hội gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20-10-2022.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG