The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: 17/17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
25/03/2019 - Lượt xem: 3733
Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong đó có việc thực hiện chức danh trưởng ban dân vận, trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện. Về chủ trương thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ở cấp huyện: Đến nay, có 12/17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện (Chư Prông, Ia Grai, Chư Păh, Phú Thiện, Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ, Kông Chro, Chư Sê, Ia Pa, An Khê); còn lại 05/17 huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện vào quý II năm 2019 (Đức Cơ, Chư Pưh, Mang Yang, Ayun Pa, Pleiku).

Về chủ trương thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Đến cuối năm 2018 có 17/17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo đúng kế hoạch đề ra và tinh thần các nghị quyết của Trung ương.

 Bảo Hân

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG