The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gắn kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
20/05/2014 - Lượt xem: 2794
L.T.S: Thực hiện Kế hoạch kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 1-4-2014 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Nhân dịp này, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh xung quanh nội dung này.


Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

* P.V: Đồng chí có thể cho biết mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh và kiểm tra chuyên đề đối với một số Đảng bộ?

- Đồng chí Phạm Đình Thu: Theo Kế hoạch số 02-KH/TBĐLĐ ngày 19-2-2014 của Tiểu ban Điều lệ Đảng về “Kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 1-4-2014 về việc kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra đối với các cấp ủy (từ chi bộ đến cấp ủy trực thuộc), Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, các ban tham mưu giúp việc của cấp ủy. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập các đoàn của tỉnh trực tiếp kiểm tra chuyên đề đối với 6 Đảng bộ trực thuộc (Pleiku, Chư Sê, Kông Chro, Quân sự tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh).

Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở trong việc quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đồng thời, kịp thời phát hiện, đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, phục vụ việc xây dựng Điều lệ Đảng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

* P.V: Thưa đồng chí, ngoài việc kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, nội dung kiểm tra sắp đến có gắn với việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” hay không?

 

  Đồng chí Phạm Đình Thu trao đổi với các cán bộ nữ. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Phạm Đình Thu trao đổi với các cán bộ nữ. Ảnh: Đức Thụy

- Đồng chí Phạm Đình Thu: Trước đây, việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã có kế hoạch kiểm tra riêng, tuy nhiên việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch “Kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng” đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh trên cơ sở Kế hoạch của Trung ương là đợt kiểm tra chuyên đề. Bên cạnh đó, bản chất việc kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng là một nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vừa qua. Do đó, trong đợt kiểm tra này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ gắn kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vì đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đồng thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua công tác kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng để phát hiện, đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI, đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị như yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), từ đó góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

* P.V: Qua kiểm tra nếu phát hiện tổ chức Đảng, đảng viên có những biểu hiện hoặc thực hiện không đúng so với kết quả báo cáo hàng năm mà các tổ chức Đảng đó báo cáo thì hướng xử lý cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Phạm Đình Thu: Theo Kế hoạch, nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời, đi sâu kiểm tra việc thực hiện một số nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương như: công tác đảng viên; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng ở các cấp; công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và tổ chức Đảng các cấp; công tác khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên; kiểm tra tình hình hoạt động của các Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn và sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đối với Đoàn Thanh niên cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ…

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đối chiếu với kết quả báo cáo hàng năm của tổ chức Đảng để xem xét, xử lý cụ thể theo quy định của Điều lệ Đảng. Nếu tổ chức Đảng, đảng viên nào chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, có tham mưu sáng kiến cho cấp ủy về thực hiện Điều lệ Đảng thì có chính sách khen thưởng, biểu dương; ngược lại tổ chức Đảng, đảng viên nào vi phạm sẽ xem xét mức độ để có hình thức xử lý theo quy định.

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

(Theo GLO)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG