The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu
29/10/2014 - Lượt xem: 2405
Ngày 28/10, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 

 Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: TH)


Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Theo báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 03 tại các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể, nhiều Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra đã được các cấp ủy đẩy mạnh, tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị. Ở nhiều nơi, thừa ủy quyền của cấp ủy, bộ phận giúp việc cấp ủy đã tổ chức kiểm tra các đảng bộ trực thuộc. Các đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Doanh nghiệp Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương… đã tổ chức nhiều hoạt động kiểm tra với nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Qua đó đã phát hiện những việc làm, sáng kiến mới, những mô hình tốt, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ, giúp cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn bó hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề năm 2014 được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, sinh hoạt hội dần trở thành nền nếp, gắn thực hiện Chỉ thị với kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các cơ quan gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, cơ quan, đơn vị. Theo đó, kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện các quy định chung của Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đã gắn với thực hiện các giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng ở cơ sở, nhất là việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các tổ chức đảng.

Việc hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống được gắn với việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế ở từng cơ quan, đơn vị. Ở nhiều nơi, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đã bàn bạc, lựa chọn, thông qua kế hoạch và giải pháp khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm để tập trung giải quyết, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Có cơ quan, đơn vị xác định đây là giải pháp hàng đầu đối với công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận trong tình hình hiện nay…

Cùng với việc nêu bật những kết quả đạt được, những mô hình và cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị 03. Đó là một số cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung còn dài. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng về nội dung và hình thức, chất lượng chưa cao. Nội dung đăng ký học tập còn chung chung, thiếu cụ thể. Việc lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa thực sự tích cực, kiên quyết.

Đáng chú ý, vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là ở các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý kinh tế; suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng. Một số cán bộ chủ trì, chủ chốt còn thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, công tác… Do vậy, niềm tin của nhân dân vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, và Nhà nước chưa được cải thiện; tính thuyết phục, sức lôi cuốn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa cao. Chưa có những biện pháp cụ thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về đạo đức của Bác ở những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, những nơi không có tổ chức đảng, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Tại Hội nghị, các đại biểu kiến nghị thời gian tới phải tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong thực hiện Chỉ thị 03, trong đó nhiều đại biểu kiến nghị đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, chủ trì, chủ chốt; phát huy dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có kế hoạch, chương trình cụ thể để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 trong Ban Chấp hành Trung ương và trong đội ngũ các cán bộ chủ chốt các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện tiêu chí phẩm chất đạo đức theo khung thống nhất, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Thực hiện Chỉ thị 03 là để làm tốt hơn những công việc của từng cơ quan, đơn vị và thể hiện tình cảm với Bác Hồ kính yêu và trách nhiệm với đất nước. Do đó, thời gian tới phải có cơ chế để nhân dân giám sát, đánh giá vai trò của người đứng đầu. Các cơ sở nên cụ thể hóa thành những cam kết trong thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu giảm lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn công tác của Ban Bí thư đánh giá cao các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục được bệnh hình thức, chiếu lệ, tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng.

 

 

 Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh TH)


Đồng chí Tô Huy Rứa cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đó là một số tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu chưa thật sự quan tâm đến việc thực hiện Chỉ thị 03. Vấn đề nêu gương của người đứng đầu còn khiêm tốn. Việc tổ chức học tập tấm gương đạo đức của Bác trong thế hệ trẻ, trong công nhân… còn hạn chế. Cùng với đó là công tác tuyên truyền chưa sâu, tác động chưa lớn và chưa thật sự lan tỏa trong xã hội…

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị, các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức về thực hiện Chỉ thị 03, nhận thức rõ đây là vấn đề vừa cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải cụ thể hóa các tiêu chí; lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tùy từng nơi, từng điều kiện, những gì yếu kém thì tập trung giải quyết trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc, thấu đáo những yêu cầu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trong quá trình thực hiện, đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, có quy định cam kết, ràng buộc trách nhiệm và phát huy vai trò giám sát của nhân dân…/.

                                                                                                                       Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG