The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021
08/07/2021 - Lượt xem: 1322
Trong 6 tháng đầu năm 2021, ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đạt được một số kết quả; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy các cấp kiểm tra 270 tổ chức đảng, 1.538 đảng viên (tăng 90 tổ chức đảng, 972 đảng viên so với cùng kỳ năm 2020); giám sát 135 tổ chức đảng, 704 đảng viên (tăng 39 tổ chức đảng, giảm 34 đảng viên); thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng (tăng 02 trường hợp), 139 đảng viên (tăng 46 trường hợp). Đồng thời, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng. Cụ thể: Đã kiểm tra 06 tổ chức đảng (bằng cùng kỳ năm trước) và 37 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 10 đảng viên). Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 246 tổ chức đảng (tăng 111 tổ chức đảng); kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 76 tổ chức đảng (tăng 37 tổ chức đảng); giám sát 110 tổ chức đảng, 215 đảng viên (tăng 10 tổ chức đảng, 60 đảng viên). Thi hành kỷ luật 26 đảng viên (giảm 08 trường hợp) bằng các hình thức: Khiển trách 08, cảnh cáo 07, khai trừ 11. Kiểm tra 18 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách (tăng 03 tổ chức đảng); kiểm tra 133 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 40 tổ chức đảng). Giải quyết tố cáo đối với 04 đảng viên.

Trong thời gian tới, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp xác định tiếp tục tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Chương trình kiểm tra, giám sát và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG