The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Cấp ủy các cấp đẩy mạnh việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
15/02/2014 - Lượt xem: 4116
Xác định được vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong 05 năm qua, cấp uỷ các cấp đã nghiêm túc thực hiện Thông tri số 17-TT/TU ngày 10/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng” và đạt được kết quả quan trọng.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được cấp uỷ các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức chặt chẽ, bám sát thực tiễn, đồng thời, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường sự lãnh đạo đối với việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cấp ủy các cấp đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các địa phương, đơn vị. Từ đó, việc triển khai thực hiện đã đi vào nền nếp và có những chuyển biến tích cực, chất lượng truyền đạt nghị quyết từng bước được nâng lên, số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đạt gần 90%.

Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Căn cứ nội dung chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, phân công cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành liên quan nghiên cứu, khảo sát, đánh giá đúng thực chất tình hình để tham mưu dự thảo chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Trong các hội nghị quán triệt, học tập, đã bố trí thời gian hợp lý cho việc thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo để trên cơ sở đó, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, ban hành chính thức và tổ chức phổ biến, quán triệt tới các tổ chức đảng, đảng viên triển khai thực hiện, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được các cơ quan thông tin đại chúng chuyển tải bằng nhiều biện pháp thiết thực. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên duy trì chuyên mục “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, đăng, phát các tin, bài, phóng sự liên quan đến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó trọng tâm là tuyên truyền về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,… Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thông qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở và các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội đoàn thể ở thôn, làng, tổ dân phố… Đồng thời, đã tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt quan điểm, nội dung mà mỗi chỉ thị, hoặc nghị quyết đề ra.

Để góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh đã biên soạn nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết dưới dạng hỏi - đáp, biên dịch ra hai thứ tiếng Jrai, Bahnar để tuyên truyền, phổ biến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số đảng bộ như: Thành ủy Pleiku, Huyện ủy Đak Đoa, Krông Pa, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… đã chủ động biên soạn tài liệu thông tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền phát động quần chúng phổ biến rộng rãi trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp không ngừng được kiện toàn, củng cố về số lượng và chất lượng, đảm bảo theo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đa số có kiến thức thực tiễn và thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu báo cáo truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh đã thành lập và phát triển báo cáo viên cơ sở, tuyên truyền viên, trong đó có đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, già làng, người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp làm công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đội ngũ báo cáo viên của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh đã quan tâm phát huy lực lượng tuyên truyền của các tổ, đội công tác tăng cường cơ sở; hoạt động của các đội thông tin lưu động, thanh niên tình nguyện, các hoạt động kết nghĩa.

Những kết quả đạt được trong những năm qua đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ các cấp trong việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

 Hạnh Nguyễn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG