The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
15/10/2020 - Lượt xem: 3252
Trong những năm qua với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm; phổ biến, thực hiện tốt các quy định nêu gương đối với cấp ủy viên, người đứng đầu. Tổ chức tuyên truyền rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng như: Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội thi Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh. . . trong toàn Đảng bộ Khối. Thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ và sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự giác rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; các cấp ủy, chính quyền đã triển khai đồng bộ, sáng tạo về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp; đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện Chương trình An sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo đã nhận được sự đồng tình, vào cuộc của các TCCSĐ; đây là nội dung đột phá, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh. Ảnh: N.Đ

Để tiếp tục phát huy những kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, như sau:

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung chủ yếu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với thực hiện và các chuyên đề hàng năm. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể định kỳ.

Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng để định hướng dư luận, củng cố niềm tin, chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Các cấp ủy TCCSĐ phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo hướng sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực hiện. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy TCCSĐ đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và bổ sung vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, xử lý các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị không nghiêm túc, hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm pháp luật.

Hàng năm vào dịp 19/5, các cấp ủy chủ động sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn Đảng bộ Khối.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG