The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
28/04/2020 - Lượt xem: 9414
Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Gia Lai đã đạt được một số kết quả tích cực.

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Việc thực hiện các nội dung đột phá đem lại những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên ở các cấp, các ngành, các thành phần trong xã hội, với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, như: Gương “Người tốt, việc tốt”, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan tâm đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng và gần dân, sát dân hơn… Qua đó, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiêu biểu tuy được duy trì thường xuyên nhưng chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa tạo sức lan toả rộng rãi ở cơ sở. Vẫn còn tình trạng một số cấp ủy, chính quyền cơ sở lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch của tập thể, nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số cán bộ, đảng viên xây dựng bản kế hoạch của cá nhân còn chậm, mang tính hình thức, đối phó hoặc sao chép lẫn nhau. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ (nhất là chi bộ trong các doanh nghiệp, chi bộ ở địa bàn dân cư) vẫn còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung và cách thức tiến hành sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ chưa gắn đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW…

Bài dự thi về học tập và làm theo Bác. Ảnh: N.P

Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm được nội dung từng chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết quả. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương; quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; quy định về giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những đột phá được xác định trong chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền; nhất là những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Thực hiện tốt phương châm “xây” đi đôi với “chống”; phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời, công khai kết quả xử lý những vi phạm, khuyết điểm để chấn chỉnh, làm gương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW để phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG