The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
24/05/2018 - Lượt xem: 2182
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc phát hiện gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo cấp ủy tổ chức cơ sở đảng chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường thời lượng và chất lượng tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đảng bộ cơ sở Báo Gia Lai đã tăng thời lượng phát sóng tin, bài, phóng sự về “gương người tốt việc tốt”. Phát hiện và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2017. Đồng thời, tổ chức Hội thi Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, có 46/90 đội tham gia với hơn 400 lượt thí sinh dự thi. Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã trao 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 10 giải Khuyến khích; 03 giải phụ cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc.

 Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua cổng thông tin điện tử của Đảng ủy với 2 hình thức trắc nghiệm và thi viết.

Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được từng cơ quan, đơn vị đưa vào cùng với xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hàng quý, 6 tháng, năm. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” trong nội bộ, trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Nhiều cơ quan đơn vị đã ban hành văn bản đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, chú trọng việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Tính nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng được thể hiện rõ nét. Nhiều tổ chức cơ sở đảng có cách làm hay, sáng tạo.

Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở đảng khẩn trương xây dựng và bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. 

Thông qua việc xây dựng chuẩn mực đạo chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, cấp ủy tổ chức cơ sở đảng nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng, nội dung phương thức lãnh đạo và hạn chế được khuyết điểm trong thực thi nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân, tạo sự chuyển biến rõ rệt nâng cao cải cách hành chính, chất lượng hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn tạo được niềm tin trong nhân dân, từ đó góp phần cho việc bình xét thi đua, khen thưởng của từng cán bộ, công chức hàng năm. Đến nay, có 100% cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Nhất Gia

 
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG