The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đánh giá công tác tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp
25/05/2022 - Lượt xem: 212
Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ trong tỉnh. Đến thời điểm này, việc tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đang được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tích cực triển khai, thực hiện. Trong đó, đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Ngay sau khi có Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN, ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa văn bản triển khai thực hiện, chủ động chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đại hội. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh có 434/554 tổ chức cơ sở đoàn hoàn thành đại hội cấp cơ sở, trong đó có 311 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, 05 đơn vị bầu phó bí thư kiêm nhiệm; 42/42 tổ chức cơ sở đoàn tổ chức đại hội điểm. Đoàn Thanh niên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Mang Yang và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đức Cơ là 02 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, đến nay, các đơn vị đã tổ chức thành công đại hội.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

Nhìn chung, ban chấp hành các đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các văn bản khác phục vụ đại hội. Quá trình chuẩn bị báo cáo được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của đoàn cấp trên, phát huy dân chủ, trí tuệ của ban chấp hành, của cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến. Về cơ bản, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các đơn vị đã đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ; đồng thời, xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và định hướng của đoàn cấp trên; thể hiện được mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; các nhiệm vụ và giải pháp đưa ra phù hợp, có tính khả thi. Trong quá trình xây dựng báo cáo, các đơn vị đã xin ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên, các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, các đồng chí cựu bí thư, cựu cán bộ đoàn, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đoàn cấp trên để hoàn thiện, triển khai lấy ý kiến tại đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ mới, nhân sự bầu trực tiếp bí thư tại đại hội được cấp ủy và đoàn cấp trên chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm theo tiêu chuẩn cán bộ đoàn.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp, chương trình đại hội của các đơn vị tổ chức đại hội điểm đều thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đại hội; nội dung và trình tự của chương trình đại hội đảm bảo tính hợp lý, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ và các quy định của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời, đảm bảo tính trang trọng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đại hội được quan tâm. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội (facebook, fanpage...); qua hệ thống panô, áp phích, băngrôn… ; tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi cho đoàn viên tham gia đại hội. Thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên và hoạt động phong trào, đảm bảo công tác tuyên truyền đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Sự thành công của đại hội các cấp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo tiền đề cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đức Thịnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG