The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Gia Lai - Một số kết quả bước đầu
31/07/2021 - Lượt xem: 1628
Qua 03 năm thực hiện Chương trình số 62-CTr/TU, ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân, tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân và đảng viên làm kinh tế tư nhân được nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân; về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân và đảng viên làm kinh tế tư nhân; tăng cường trách nhiệm của đảng viên làm kinh tế tư nhân; quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên và doanh nghiệp trong các đơn vị kinh tế tư nhân phát triển đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ các doanh nghiệp tư nhân và người lao động làm việc tại các doanh nghiệp cũng đã nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tư nhân, đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Số lượng đảng viên tham gia làm kinh tế tư nhân ngày càng tăng, từ tháng 4 năm 2018 đến nay có 987 đảng viên, tăng 155 đảng viên (tăng 18,63%) so với thời điểm trước tháng 4 năm 2018 (trước tháng 4 năm 2018 có 832 đồng chí). Hằng năm, một số ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn để tọa đàm, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội dung liên quan đến doanh nghiệp tư nhân; trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời động viên, biểu dương các doanh nghiệp kinh doanh tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ chủ trương đúng đắn của Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân đã nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tinh thần trách nhiệm của đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đảng viên có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân đều trực tiếp tham gia quản lý, lao động (quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; lao động kỹ thuật hoặc lao động phổ thông), chưa phát hiện đảng viên kinh doanh các ngành, nghề trái với quy định của pháp luật. Phần lớn đảng viên làm kinh tế tư nhân, luôn đề cao trách nhiệm trong công việc, gương mẫu và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến đảng viên làm kinh tế tư nhân; có đạo đức, lối sống lành mạnh, gần gũi với quần chúng; đi đầu trong các phong trào đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới, là hạt nhân tác động lan tỏa đến cộng đồng kinh doanh; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tích cực góp ý xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Các đảng viên làm kinh tế tư nhân đã thể hiện trách nhiệm của mình đối với công tác đảng và nhiệm vụ của doanh nghiệp trong bản kế hoạch cá nhân hằng năm, làm căn cứ để cấp ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện và đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang trong một lần thăm mô hình trồng quýt đường của hộ gia đình là đảng viên làm kinh tế giỏi tại huyện Đak Pơ

Cùng với đó, nhiều tổ chức đảng, chi bộ đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, hoạt động có hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển, tham gia giải quyết các tranh chấp; tuyên truyền, vận động người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân cơ bản đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật; nhận thức của đảng viên ngày càng được nâng cao, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đảng có sự chuyển biến tích cực. Nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân có các chi bộ: Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai, Công ty cổ phần thương mại Gia Lai...

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm củng cố các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn cơ sở về tổ chức và định hướng hoạt động; một số tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với quản lý doanh nghiệp để cùng thực hiện nhiệm vụ chung, xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong doanh nghiệp. Các ban chấp hành đoàn thanh niên, công đoàn cơ sở phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức phát động các phong trào thi đua, vận động đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đã xem xét, giới thiệu và kết nạp vào Đảng 47 đảng viên mới. Hằng năm, thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, qua đánh giá phân loại các tổ chức đảng và đảng viên đa số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhìn chung, các cơ quan, ban, ngành tỉnh có liên quan và cấp ủy cấp huyện đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; khuyến khích đảng viên gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; động viên tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG