The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng ủy khối cần thực hiện tốt công tác kiểm tra
25/08/2018 - Lượt xem: 1520
Khẳng định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện thường xuyên công tác này.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018) do Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức ngày 24/8, tại Hà Nội.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các đồng chí cán bộ chuyên trách đảng ủy khối cơ quan 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương 
phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: HM

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết: Hội nghị nhằm trao đổi những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm mới sáng tạo có hiệu quả; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ Khối. Sau Hội nghị, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp những kiến nghị của các đảng ủy khối để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành những chủ trương, chính sách mới phù hợp hoặc cho chủ trương để Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối cơ quan các tỉnh, thành phố thí điểm thực hiện một số mô hình mới để hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Hiện nay, cả nước có 63 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tổng số cán bộ chuyên trách trong các đảng bộ khối cơ quan có gần 1.300 đồng chí, khoảng 4.560 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, hơn 25.000 chi bộ, với gần 30 vạn đảng viên đang sinh hoạt trong các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và một số ít ở doanh nghiệp nhà nước.

Với 45/63 báo cáo, 16 bài tham luận cùng với các đề xuất, kiến nghị của các đảng ủy khối tham dự Hội nghị, các đại biểu đều khẳng định, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ chính trị. Các đảng ủy khối đã thực hiện tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; xây dựng tốt cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố vào thành tựu chung của đất nước. Các đảng ủy khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng Đảng. Nhiều nơi có những cách làm hay, mô hình hoạt động phù hợp với đặc điểm, đặc thù của Đảng bộ Khối và của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác.

Tuy nhiên, đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ, bên cạnh những thành tích đạt được trong thời gian qua cũng cần nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, hạn chế nhất định: Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số tổ chức cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác nắm tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn đang diễn ra; công tác tổ chức cán bộ còn nhiều bất cập; còn có sự chồng chéo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Từ việc phân tích tình hình trong nước và quốc tế, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn sẽ tác động trực tiếp, sâu sắc, toàn diện đến công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ở Trung ương và địa phương tích cực đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 2 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, nhằm khắc phục tình trạng coi thường công tác Đảng trong các cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII...

Hội nghị toàn quốc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - ảnh: HM

Cùng với đó, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, nhất là người đứng đầu  trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh; Tăng cường cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức Đảng liên quan chuẩn bị tốt kỹ càng nhân sự tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc Khối phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; chú trọng sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên gắn với việc thực Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng lưu ý, các cấp ủy cần chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý, nhất là coi trọng và nắm chắc tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố; đổi mới công tác đánh cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo tiêu chí cụ thể bằng sản phẩm thông qua khảo sát, công khai kết quả, so sánh với các chức danh tương đương, gắn đánh giá cá nhân với đánh giá tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị để đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm trong bố trí, sử dụng cán bộ; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, chấm dứt hành vi chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ...

Khẳng định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị thực hiện thường xuyên công tác này.

Cơ bản đồng ý về nguyên tắc với những đề xuất, kiến nghị được Ban Tổ chức tập hợp đầy đủ và phân loại theo nhóm nội dung, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các ban Đảng, các đoàn thể Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để sớm nghiên cứu, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét quyết định.

Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng với quyết tâm mới, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục đạt được những thành tích mới quan trọng, làm cho các đảng bộ Khối cơ quan ngày càng có vai trò xứng đáng trong hệ thống chính trị./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG