The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát, khảo sát
28/06/2018 - Lượt xem: 1909
Các Ban HĐND tỉnh triển khai 17 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề. HĐND tỉnh: 01 đợt; Thường trực HĐND tỉnh: 04 đợt giám sát; Các Ban HĐND tỉnh: 12 đợt giám sát, khảo sát

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Viện KSND tỉnh. Ảnh GLO.

Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh triển khai 17 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề. HĐND tỉnh: 01 đợt; Thường trực HĐND tỉnh: 04 đợt giám sát; Các Ban HĐND tỉnh: 12 đợt giám sát, khảo sát, trong đó: Ban Kinh tế - Ngân sách 02 đợt; Ban Văn hóa - Xã hội: 04 đợt; Ban Pháp chế: 03 đợt; Ban Dân tộc: 03 đợt giám sát.

Qua các đợt giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã có những kiến nghị với các cơ quan Trung ương, tỉnh, với UBND các cấp và các ngành chức năng xem xét tháo gỡ, hỗ trợ cũng như kiến nghị để sửa đổi các cơ chế, chính sách cho phù hợp. Cơ quan, địa phương và các đơn vị chịu sự giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tiếp thu, khắc phục thiếu sót và kịp thời điều chỉnh theo các kiến nghị của Đoàn giám sát, khảo sát.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát, khảo sát thực tế và qua báo cáo trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo chí như: Việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các đợt giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2016, 2017; việc sử dụng biên chế sự nghiệp được giao và hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại các trường học trên địa bàn tỉnh năm học  2017 - 2018; tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn xã Chư Gu và xã Chư Drăng thuộc huyện Krông Pa; tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020”.

Đảng đoàn HĐND tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo các tổ đại biểu triển khai giám sát, trong 6 tháng đầu năm có 07/17 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành giám sát (tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kbang và Đức Cơ đã tổ chức giám sát 02 đợt). 07/17 tổ ĐBHĐND tỉnh giám sát tình hình: cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Pleiku (Tổ đại biểu thành phố Pleiku); tình hình quản lý và sử dụng đất tại tiểu khu 152, xã Nghĩa An do Công ty TNHH Sơn Hà thuê đất để sản xuất kinh doanh nông lâm kết hợp; khảo sát tình hình và kết quả thực hiện ổn định định canh, định cư cho nhân dân trong vùng thủy điện An Khê - Kanak (Tổ đại biểu huyện Kbang đã tổ chức 02 đợt); tình hình thực hiện mô hình cánh đồng mía lớn trên địa bàn huyện Kông Chro (Tổ đại biểu huyện Kông Chro); tình hình thực hiện nội dung Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh và kết quả thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đức Cơ từ đầu năm 2017 đến thời điểm giám sát; khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh  (Tổ đại biểu huyện Đức Cơ đã tổ chức 02 đợt); giám sát tình hình thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản của Nhà nước năm 2018 tại thị xã An Khê (Tổ đại biểu thị xã An Khê); giám sát việc chi hỗ trợ các chi hội thuộc các tổ chức chính trị-xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đak Đoa (Tổ ĐB HĐND huyện Đăk Đoa); Tổ đại biểu HĐND đơn vị huyện Ia Pa đã ban hành kế hoạch giám sát việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Ia Pa năm 2018.

Riêng đối với giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện Kbang về dự án hỗ trợ tái định cư An Khê - Kanak, qua giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan trong việc để chậm trễ thực hiện dự án ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư công trình thủy điện An Khê - Ka Nak, chỉ rõ trách nhiệm của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và đề nghị Sở kiểm tra, rà soát lại các dự án sớm trình UBND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ nông nghiệp - Phát triển nông thôn thẩm định để giúp người dân được hưởng lợi từ các chính sách đặc thù của Nhà nước.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG