The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ xã Ia Dom thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên
27/11/2018 - Lượt xem: 5803
Quản lý đảng viên là một nội dung rất quan trọng trong công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng. Làm tốt công tác quản lý đảng viên sẽ giúp cho tổ chức đảng nắm vững được lý lịch gia đình, nguồn gốc xuất thân, quá trình học tập và công tác cũng như sinh hoạt hằng ngày của từng đảng viên.

Trong những nhiệm kỳ vừa qua, nhờ nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Dom, huyện Đức Cơ luôn xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, xem đây là một khâu đột phá trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên cho đảng bộ.

Đảng bộ xã Ia Dom, huyện Đức Cơ có 14 chi bộ trực thuộc (08 chi bộ thôn, làng; 03 chi bộ trường học; 01 chi bộ y tế; 01 chi bộ hợp tác xã), với 205 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã quan tâm, quán triệt, phổ biến những nội dung, quy định mới của cấp ủy các cấp. Đặc biệt là những quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng… tới các đồng chí trong tập thể Ban Chấp hành. Trên cơ sở đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành có trách nhiệm phổ biến cho các đảng viên trong các chi bộ trực thuộc. Cũng thông qua các đảng viên là bí thư các chi bộ để quán triệt, nâng cao nhận thức của đảng viên về vai trò của công tác quản lý đảng viên. Thực tế cho thấy, thông qua công việc thực hiện tốt công tác đảng viên, cụ thể là việc nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ đảng viên trên địa bàn xã, tổ chức đảng đã phát hiện một số biểu hiện lệch lạc về tư tưởng từ đó kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh.

Đặc biệt, Đảng ủy xã luôn xác định rõ ràng công tác quản lý đảng viên là một nội dung của công tác đảng viên. Chính vì thế phải gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ra đời, công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung của nghị quyết liên quan đến công tác quản lý đảng viên được thực hiện rất nhanh chóng và quyết liệt. Từ đó đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong đội ngũ đảng viên của đảng bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần xây quan trọng, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và thông qua đó nâng cao chất lượng đảng viên. Không chỉ vậy, định kỳ Đảng ủy còn cử các đồng chí trong cấp ủy, những đồng chí phụ trách công tác đảng tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo chương trình, kế hoạch của huyện và tỉnh. Thông qua đó, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý đảng viên. Đảng ủy đã phối hợp tốt với Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, lý lịch, chuyển sinh hoạt đảng, miễn sinh hoạt, đánh giá, nhận xét đảng viên nơi cư trú được thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định của Đảng; công tác báo cáo tình hình đảng viên được các chi bộ thực hiện một cách thường xuyên, qua đó tạo cơ sở để đảng ủy trực tiếp báo cáo huyện ủy và làm tốt công tác quản lý đảng viên.

Ảnh minh họa

Để quản lý tốt đội ngũ đảng viên, Đảng ủy còn đặc biệt chú trọng việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc giám sát các đảng viên, Đảng ủy luôn xem Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính là những “cánh tay nối dài” của mình, đó cũng chính là tai, mắt của Đảng, góp phần cung cấp thêm những thông tin phục vụ cho công tác quản lý đảng viên. Thực tế cho thấy, thông qua công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã góp phần phát hiện và khắc phục kịp thời những biểu hiện xa rời quần chúng, thiếu trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy tính tự giác của đảng viên, nhất là đảng viên sinh hoạt nơi cư trú trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông tin về công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ xã Ia Dom, đồng chí Hồ Đình Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Trong thời gian qua, Đảng ủy xã đã phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, trực tiếp là Ban Tổ chức Huyện ủy  làm tốt công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ đảng viên, không để thất lạc, mất mát hồ sơ, giấy tờ. Việc quản lý chặt chẽ hồ sơ đảng viên, thường xuyên bổ sung hồ sơ theo quy định đã giúp cho cấp ủy cấp trên nắm chắc và có hệ thống về lý lịch, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Toàn đảng bộ đã thực hiện quản lý đảng viên thông qua việc giao nhiệm vụ cho đảng viên, qua học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chi bộ, qua các phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương. Tuy nhiên, trong công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa còn gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng của một số chi bộ có khi còn chưa thực sự nghiêm túc, vấn đề nắm tình hình đảng viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên có lúc còn chưa thật sự phù hợp, điều này tạo ra những khó khăn nhất định cho các đảng viên trong việc thực hiện, hạn chế tới việc phát huy thế mạnh của từng đảng viên. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc còn chưa đều tay…

Với những kết quả đã đạt được, đặc biệt là những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý đảng viên của đảng bộ xã, trong thời gian tới, Đảng bộ xã xác định sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; giáo dục tình thương yêu đồng chí; quán triệt và thực hiện tốt các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đi đôi với kỷ luật và khen thưởng để động viên kịp thời những đảng viên có thành tích tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và cũng để kịp thời răn đe đảng viên, tránh vi phạm kỷ luật. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng một cách kịp thời trên cơ sở đó giải quyết và tham mưu cho cấp ủy cấp trên. Như vậy, sẽ thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, thông qua đó xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh.

Nguyễn Công Chánh

Giảng viên khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị tỉnh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG