The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ tỉnh quan tâm công tác phát triển đảng viên
11/11/2017 - Lượt xem: 2015
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tỉnh làm tốt công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, xem đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc việc tiến hành đồng bộ các giải pháp, như: Đôn đốc các huyện ủy, thị ủy, thành ủy yêu cầu các đảng bộ xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách nguồn kết nạp đảng ở từng đảng bộ để có cơ sở nắm bắt, đôn đốc, giám sát công tác phát triển đảng viên; tiếp tục phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã trực tiếp phụ trách tham gia dự sinh hoạt cùng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; tiếp tục điều chuyển đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã về thôn, làng, tổ dân phố để đủ số lượng thành lập chi bộ, làm nền tảng cho công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên tại chỗ, thực hiện có hiệu quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là người có đạo. 

Từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2017, Đảng bộ tỉnh kết nạp mới 10.156 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 53.138 đảng viên. Kết quả công tác phát triển đảng viên đến nay cho thấy: Chất lượng đảng viên được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Số đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là số có trình độ trung học chuyên nghiệp và sau đại học tăng. Có được kết quả trên là do hằng năm các cấp ủy đều rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kết nạp, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; chú trọng lựa chọn quần chúng tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để phát triển đảng nhằm nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng.

Hằng năm, các cấp ủy cơ sở đều có kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác tạo nguồn phát triển đảng ở các chi bộ, nhất là ở chi bộ thôn, làng chuyển biến tích cực; các cấp ủy chú trọng bồi dưỡng, giúp đỡ, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, dân quân, lực lượng dự bị động viên, công an viên, bộ đội phục viên xuất ngũ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người lao động trong các thành phần kinh tế. Việc kết nạp đảng viên đảm bảo theo quy định, quy trình, thủ tục. Chất lượng đảng viên mới được nâng cao rõ rệt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Số đảng viên mới kết nạp đã góp phần tăng cường cho đội ngũ cán bộ các cấp. Vì vậy, việc nắm bắt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả hơn; chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng lên nhờ hoạt động của các đảng viên trẻ.

Trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhiều cấp ủy đã làm chặt chẽ từ khâu đánh giá, lựa chọn những quần chúng tiêu biểu, cử đi học lớp cảm tình Đảng. Có nhiều cấp ủy chỉ đạo các đoàn thể phát huy hiệu quả hoạt động, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua để lựa chọn, bổ sung nguồn phát triển đảng viên; đồng thời, tạo môi trường và phân công các đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ để các đối tượng cảm tình đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các cấp ủy đã nghiêm túc thực hiện các quy trình, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy định và làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Có thể nhận thấy, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tập trung xây dựng kế hoạch tạo nguồn, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng, góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; bảo đảm tính kế thừa; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhằm đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên và không để tình trạng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố mỏng đảng viên, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên; thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên và tổ chức Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của cấp ủy cấp mình về công tác xây dựng đảng nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Gắn công tác kết nạp đảng viên với việc xem xét phân loại tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên hằng năm, xem đây là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để xem xét đánh giá phân loại. Củng cố các đoàn thể quần chúng, nhất là đoàn thanh niên. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, đặc biệt là đảng viên tại chỗ để củng cố bền vững tổ chức đảng, không để “tái trắng” đảng viên, tổ chức đảng ở những nơi mỏng đảng viên...

Bài, ảnh: Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG