The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ tỉnh Gia Lai lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương
08/04/2014 - Lượt xem: 2672
Qua ba năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khoá XIV (Nhiệm kỳ 2010-2015), Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đề ra.

Sau 39 năm tỉnh nhà được giải phóng và đất nước thống nhất (1975-2014), cùng với chú trọng công tác lãnh đạo về  xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo khôi phục hậu quả chiến tranh, phát triển sản xuất, từng bước ổn định và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng cả nước thực hiện công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.

Công viên Hồ Diên Hồng. Ảnh: Thanh Nhật 

Tiêu biểu là thời điểm từ năm 1986 đến nay, sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng và thế mạnh, đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 13,6%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2010 gấp gần 3,24 lần so với năm 2005, GDP bình quân đầu người gấp 2,82 lần so với năm 2005. Qua ba năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khoá XIV (Nhiệm kỳ 2010-2015), Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đề ra.

Kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô GDP của tỉnh tăng 43,7% so với năm 2010 (Bình quân mỗi năm tăng trưởng 12,86%) - trong đó nông, lâm nghiệp tăng 7,2%, công nghiệp, xây dựng tăng 16,5%, dịch vụ tăng 15,19%. Quy mô GDP đạt 42.009 tỷ đồng - tăng 105% so với năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, phát triển bền vững phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Các khu, cụm công nghiệp tập trung, các vùng kinh tế động lực. Công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gỗ tinh chế được quan tâm đầu tư và phát triển. Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng bình quân 17,02%/năm, đã khai thác được tiềm năng và lợi thế, góp phần quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh. Một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng cả về chất lượng, số lượng và ngày càng mở rộng theo hướng hiện đại. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, chú trọng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng, nhất là các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su, tiêu. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 7,62%/năm (kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đề ra là 6,2%). Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển khá toàn diện, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tăng bình quân 27,97%/năm. Hệ thống thương mại phát triển khá nhanh về số lượng, quy mô hoạt động ở cả thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Hoạt động xuất khẩu chuyển biến tích cực, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 9,85%/năm.

 

Một góc TP.Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật 

Các vùng kinh tế động lực như Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Chư Sê đã được chú trọng đầu tư và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt chỉ tiêu hằng năm đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỉnh đã chú trọng nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo ra diện mạo mới trong phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nghề được triển khai đồng bộ. Số lao động được giải quyết việc làm trong 3 năm gần đây là 71.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 32% năm 2011 lên 36% năm 2013, góp phần tạo ra nguồn lực, góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống nhân dân tiếp tục ổn định, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 17,23%. Tỉnh đã chú trọng, triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách và các chương trình mục tiêu, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng được nâng cao. Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 108 trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tăng 43 trường), đạt tỷ lệ 13,6%…Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm hơn. Ngoài quy mô hệ thống cơ sở y tế công lập ngày càng phát triển, địa bàn tỉnh còn có Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin trao đổi về phát triển nông nghiệp tại xã Đất Bằng - Krông Pa. Ảnh: Thanh Nhật

Những kết quả trên đã tạo nền móng và niềm tin vững chắc để Đảng bộ tỉnh tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong hai năm cuối (2014 và 2015) thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khoá XIV. Trong các nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ tỉnh đã xác định năm 2014 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển hợp lý, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, nghiệp thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Tích cực chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành theo hướng phát huy các lợi thế so sánh của ngành, sản phẩm. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm hoàn thành các dự án, các nhà máy chế biến đưa vào hoạt động; khuyến khích đầu tư chế biến nông sản ở nông thôn, phát triển các ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trong giao lưu kinh tế và thương mại vùng biên giới.

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ và toàn diện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo gắn với phát triển bền vững, phấn đấu năm 2014 thu nhập bình quân đầu người là 35,63 triệu đồng, tỷ lệ hộ thoát nghèo đạt trên 2,5% (tương đương 6.619 hộ), tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 14,73%. Giải quyết việc làm cho 24.000 lao động. Tăng cường đầu tư cho giáo dục tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung triển khai các chính sách về chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đảm bảo kế hoạch đề ra. Bảo đảm cho người dân nông thôn tiếp cận tốt các dịch vụ xã hội và phúc lợi công cộng. Phát triển các loại hình kinh tế nông thôn phù hợp với sự  phát triển của đất nước ta trong thời kỳ hội nhập.

Mặt khác, tiếp tục lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, gắn với công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo quy định - nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường dịch vụ hành chính công thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội,  giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… 

Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG