The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ tỉnh Gia Lai chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
20/07/2019 - Lượt xem: 1617
Thời gian qua, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tỉnh đạt kết quả tích cực, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tổ chức quán triệt, học tập các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và có nhiều đổi mới; đã kết hợp việc học tập, quán triệt với bàn bạc, thảo luận kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc phối hợp với ủy ban kiểm tra tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các yêu cầu qua kiểm tra, giám sát được chú trọng. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát được xây dựng thiết thực, hiệu quả theo hướng “giám sát có mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực phức tạp, nổi cộm hiện nay, như: Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng nông thôn mới... Nội dung giám sát được mở rộng ở nhiều lĩnh vực, như: Công tác cán bộ; công tác vận động, tập hợp hội viên, đoàn viên; việc chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... Chú trọng kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; gắn kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát người đứng đầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng, 12 đảng viên theo Chương trình năm 2019, về tổ chức đảng đạt 83,3%, về đảng viên đạt 150% chỉ tiêu đề ra. Kiểm tra 02 tổ chức đảng, 04 đảng viên theo Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên. Cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra 280 tổ chức đảng, 1.160 đảng viên; giám sát 131 tổ chức đảng và 553 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 15 tổ chức đảng, 57 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 202 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 84 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát 100 tổ chức đảng, 131 đảng viên; kiểm tra 24 tổ chức đảng về thu chi ngân sách, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 193 triệu đồng; kiểm tra 192 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo đối với 04 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng, 15 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 03 tổ chức đảng,14 đảng viên so với cùng kỳ, về tổ chức đảng đạt 133%, về đảng viên đạt 150% chỉ tiêu kế hoạch); đặc biệt, việc triển khai kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên cấp cơ sở theo chủ trương của Trung ương đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đông

Thực hiện việc phân công các ủy viên thường vụ, cấp ủy viên trực tiếp làm trưởng đoàn, không còn tình trạng “khoán trắng” công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cho ủy ban kiểm tra các cấp. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều được tiến hành theo quy trình, khắc phục được tình trạng mỗi nơi làm một cách, làm theo thói quen, theo nhận thức chủ quan, tránh được thiếu sót, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, từ đó, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát của các ban cán sự đảng, đảng đoàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đã phân công các thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát thuộc phạm vi phụ trách; phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội… để lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả tích cực.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện và tương đương đã chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ được tăng cường, đặc biệt, các chi bộ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đây là nét nổi bật nhất trong công tác kiểm tra của chi bộ từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Ủy ban kiểm tra các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm và đối t­ượng cần tập trung kiểm tra, không chạy theo số lượng; phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát cũng có nhiều đổi mới; chất l­ượng và hiệu quả từng bước được nâng lên. Kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm với thái độ kiên quyết, nghiêm minh; những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không xử lý nội bộ. Công tác kiểm tra tài chính đảng được chú trọng.

Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp ngày càng trưởng thành về mọi mặt, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc phổ biến, tuyên truyền về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, góp phần phát huy tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến căn bản về hành động của các tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Nguyễn Đông 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG