The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ tỉnh chú trong nâng cao chất lượng sinh hoạt
17/06/2019 - Lượt xem: 1986
Thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ đã bám sát nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để duy trì tốt chế độ sinh hoạt, chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đạt hiệu quả, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các chi bộ đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt tương đối đầy đủ, tỷ lệ bình quân đảng viên dự họp (trong các loại hình) đạt từ 85% trở lên so với tổng số đảng viên của chi bộ. Những đồng chí vắng mặt đều có lý do chính đáng, bước đầu có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi đảng viên, nhất là các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo chi bộ và chủ động hơn trong việc chuẩn bị các nội dung để tổ chức cuộc họp chi bộ sát với tình hình thực tế.

Thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, hầu hết chi ủy, chi bộ đều chuẩn bị nội dung trước khi tổ chức cuộc họp, phân công đồng chí bí thư, phó bí thư hoặc chi ủy viên có kinh nghiệm chuẩn bị nội dung, dự kiến chương trình, thời gian sinh hoạt; đồng thời, tiến hành họp chi ủy hoặc họp bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, biểu quyết tại chi bộ. Cấp ủy, bí thư chi bộ điều hành kỳ họp chi bộ có chất lượng hơn, đảng viên tham gia đóng góp, phát biểu nhiều hơn, mạnh dạn, thẳng thắn hơn. Nội dung cuộc họp chi bộ được bám sát vào hướng dẫn của Trung ương, chức năng nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của loại hình chi bộ, các nội dung sinh hoạt đều thể hiện đầy đủ, như: Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, địa phương, cơ quan, đơn vị và quán triệt, phổ biến các văn bản liên quan, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tháng tới.

Việc sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp, đúng định kỳ, hầu hết các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên được cấp ủy cấp mình phân công nhiệm vụ cùng tham gia sinh hoạt chi bộ, nhất là ở chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Phần lớn các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt định kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 03 đến ngày 10 hằng tháng. Trong sinh hoạt, đồng chí chủ trì đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng, tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Ảnh minh họa

Các chi bộ đều đảm bảo thời gian sinh hoạt tối thiểu là 90 phút, một số chi bộ kết hợp sinh hoạt chuyên đề đảm bảo được thời gian trên 120 phút; một số chi bộ có ít đảng viên (dưới 5 đảng viên) duy trì thời gian sinh hoạt đảm bảo tối thiểu là 60 phút. Trên cơ sở kết luận của đồng chí chủ trì, chi bộ ban hành nghị quyết hoặc thực hiện theo kết luận, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, tổ chức đoàn thể để thực hiện. Trước khi kết thúc cuộc họp, đồng chí thư ký thông qua biên bản cuộc họp. Công tác lưu trữ hồ sơ của chi bộ được thực hiện theo nhiệm kỳ: Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép tương đối đầy đủ diễn biến, nội dung của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản cẩn thận, lâu dài cùng các tài liệu khác của chi bộ, làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.

Hầu hết chi bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy được tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, đư­ờng lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước, các quy ước, hương ước của địa phương. Nhiều chi bộ đã dành thời gian để sinh hoạt tư tưởng, nắm tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của bản thân, gia đình đảng viên, qua đó có biện pháp khắc phục, tháo gỡ, giúp đỡ kịp thời. Ý thức tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến tích cực. Việc đấu tranh xây dựng không chỉ được tiến hành vào dịp đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm mà còn được tiến hành trong các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ, trong kỳ kiểm tra đảng viên chấp hành theo quy định tại Điều 30, 32, Điều lệ Đảng. Một số chi bộ đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý những đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, làm việc cầm chừng, thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lơi lỏng…, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nghị quyết của chi bộ luôn thiết thực, có tính khả thi, quá trình thực hiện được kiểm tra kịp thời, có đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, có liên hệ trách nhiệm của cấp ủy viên, tập thể và đảng viên; tổ chức tốt việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ, vì vậy nghị quyết của chi bộ luôn được đảng viên thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của chi bộ đề ra.

Có thể nhận thấy, thông qua sinh hoạt chi bộ, giúp chi ủy nắm chắc hơn tình hình tư tưởng của đảng viên và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chủ động hơn trong công việc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, thiết thực, bảo đảm cho đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG