The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ thị xã Ayun Pa nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới
07/08/2015 - Lượt xem: 2273
Với phương thức lãnh đạo của Đảng bộ được đổi mới theo hướng sát việc, gần dân, coi trọng chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, nguyên tắc sinh hoạt Đảng và thẩm quyền để thực hiện. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã phát triển 488 đảng viên, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.550 đồng chí.
Đảng bộ xã Chư Pah được đánh giá cao trong công tác xây dựng phát triển đảng. Ảnh: Nguyễn Huy

Đảng bộ xã Chư Băh được đánh giá cao trong công tác xây dựng phát triển Đảng.  Ảnh: Nguyễn Huy

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã đã chuyển 1 tổ chức cơ sở đảng về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; chia tách, thành lập mới 2 tổ chức cơ sở đảng, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã lên 44 tổ chức cơ sở đảng; phát triển 488 đảng viên (trong đó: nữ chiếm 46%, đảng viên dân tộc thiểu số chiếm 21%, đoàn viên thanh niên chiếm 69%. Năm 2010 đạt 9,43%; năm 2011 đạt 8,98%; năm 2012 đạt 8,49%; năm 2013 đạt 6,2%; năm 2014 đạt 5,19%), đạt chỉ tiêu nghị quyết, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.550 đồng chí. Tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chặt chẽ, dân chủ.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn; đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị (bổ nhiệm 33 cán bộ; xem xét, giới thiệu 374 cán bộ ứng cử, bổ sung các chức danh chủ chốt, HĐND, UBND thị xã, xã, phường; luân chuyển 6 cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị cho 24.557 lượt cán bộ (19.271 lượt cán bộ xã, phường). Cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ bảo đảm cơ cấu và tăng so với nhiệm kỳ trước.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có chuyển biến tích cực; đã kịp thời ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, sa sút phẩm chất đạo đức và lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra; thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy với 161 lượt tổ chức Đảng và 119 đảng viên. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện đúng quy định; giải quyết 15/15 đơn, thư tố cáo; thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng (khiển trách), 17 đảng viên (khiển trách 6, cảnh cáo 7, cách chức 1, khai trừ 3).

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xây dựng, phát triển đảng viên và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ thị xã Ayun Pa tiếp tục xây dựng, tích cực đổi mới công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

(Theo GLO)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG