The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ thị xã An Khê tiếp tục chú trọng xây dựng hệ thống chính trị
16/02/2020 - Lượt xem: 1582
Thời gian qua, cùng với tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị cũng được Đảng bộ thị xã An Khê đặc biệt quan tâm và đã đạt được những kết quả tích cực.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường; việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu. Chủ động trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định; thường xuyên củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của Hội đồng nhân dân, hoạt động của Thanh tra nhà nước được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch đề ra; công tác dân vận tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân thông qua hệ thống chính trị ở cơ sở hiệu quả chưa cao; việc sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị còn chậm, tỷ lệ phát triển đảng viên mới thấp không đạt Nghị quyết đề ra; việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố sau sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nơi chưa đáp ứng kịp yêu cầu; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở một số địa phương còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch dự sinh hoạt chi bộ với khu dân cư. Ảnh: N.Đ

Về nhiệm vụ thời gian đến, Đảng bộ thị xã xác định phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Định hướng tốt hoạt động thông tin tuyên truyền, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng quy trình, quy định. Tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình ở các đơn vị, địa phương, nhất là việc xử lý đơn, thư tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan. Tăng cường quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp. Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức các hoạt động theo kế hoạch; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động giám sát và chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; chú trọng công tác tiếp công dân định kỳ hằng tháng. Chính quyền các cấp tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của thị xã; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định; đẩy mạnh cải cách thể chế công vụ, công chức, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong năm 2020. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển đoàn viên, hội viên. Tập trung triển khai các mô hình làng thanh niên, làng phụ nữ kiểu mẫu, xây dựng các tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Thực hiện tốt nội dung Sổ tay tuyên truyền Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG