The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ thị xã An Khê quan tâm công tác xây dựng Đảng
22/11/2018 - Lượt xem: 1702
Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê luôn quan tâm đến công tác xây dựng hệ thống chính trị, trong đó công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ thị xã, qua triển khai thực hiện các giải pháp, công tác xây dựng đã đạt những kết quả quan trọng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã tổ chức 30 lớp với 2.361 lượt học viên, đạt 115,3% kế hoạch. Triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) ở các đơn vị, địa phương đúng kế hoạch gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý. Chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo kịp thời, nghiêm túc.

 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình số 29, 30-CTr/TU, ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. Thẩm định Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập: Thư viện, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và bộ phận Khuyến công thuộc phòng Kinh tế; giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã; phương án sáp nhập còn lại 60 thôn, làng, tổ dân phố (giảm 29 thôn, làng, tổ dân phố); sáp nhập 10 trường học thành 05 trường học. Quyết định phân công đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê

Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn Đảng bộ thị xã kết nạp mới 64 đồng chí, đạt 2,79% so với tổng số đảng viên đầu năm 2018 (tăng so với cùng kỳ năm 2017); chuyển đảng chính thức 58 đồng chí. Tổng số đảng viên hiện nay là 2.358 đồng chí (trong đó: đảng viên dự bị 169 đồng chí, nữ 919 đồng chí, dân tộc 66 đồng chí, tôn giáo 24 đồng chí). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, công tác đo tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ kịp thời, đúng quy định. Mở lớp bồi dưỡng các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, phường với 87 học viên; 02 lớp tập huấn công tác tổ chức xây dựng đảng với 260 học viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên theo kế hoạch bổ sung năm 2017, kết quả: Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Kiểm tra 05 tổ chức đảng và 07 đảng viên, đang kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; giám sát 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên, đang giám sát 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên theo kế hoạch năm 2018 . Ủy ban kiểm tra Thị ủy kiểm tra 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận có sai phạm; kiểm tra 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên, đang kiểm tra 01 tổ chức đảng; giám sát 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên. Chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy kiểm tra 34 đảng viên; giám sát 05 đảng viên. Đảng ủy cơ sở kiểm tra 23 chi bộ và 20 đảng viên; giám sát 06 chi bộ và 03 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 chi bộ, kết quả: tổ chức đảng không vi phạm; kiểm tra 19 chi bộ; giám sát 17 chi bộ và 20 đảng viên. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Phương pháp làm việc có sự đổi mới, chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên.

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai “Năm dân vận chính quyền”. Tăng cường bám cơ sở, bám dân, kịp thời giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với triển khai hiệu quả mô hình xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các văn bản về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo theo thời gian quy định.

Nhìn chung, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của Đảng bộ thị xã An Khê thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Công tác dân vận tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG