The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ thị xã An Khê quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
06/08/2017 - Lượt xem: 2023
Trong những năm qua, Đảng bộ thị xã đã chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Toàn Đảng bộ thị xã hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (16 đảng bộ và 36 chi bộ cơ sở) với 163 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; 90 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố với tổng số đảng viên 2.214 đồng chí. Thời gian qua, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt chi bộ, Thị ủy An Khê đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công cấp ủy viên sinh hoạt chi bộ và trang cấp tài liệu, tổ chức đối thoại cho bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố. Những giải pháp này đã giúp các cấp ủy, chi bộ nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng nhiệm vụ của chi bộ để xây dựng chương trình, nội dung sinh hoạt phù hợp với loại hình tổ chức đảng. Các Đảng bộ xã, phường đã xếp lịch họp cho các chi bộ trực thuộc nhằm chủ động trong việc theo dõi và cử cấp ủy về tham dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc. Nhiều đảng bộ đã tiến hành kiểm tra chế độ sinh hoạt chi bộ, biên bản sinh hoạt ở một số chi bộ theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 

Các cấp ủy, chi bộ đã duy trì tương đối nền nếp sinh hoạt Đảng. Phần lớn các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 3 hằng tháng. Số lượng đảng viên tham dự sinh hoạt nhìn chung đều bảo đảm, tỷ lệ bình quân đảng viên dự sinh hoạt đạt từ 85% trở lên. Thông qua kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng hằng năm cho thấy các cuộc họp chi bộ định kỳ đã thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức đảng. Thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy đã kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện cho đảng viên nâng cao hiểu biết và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài sinh hoạt định kỳ, một số chi bộ đã chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt theo chuyên đề như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một số chi bộ giao cho chi ủy viên hoặc đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị chuyên đề để báo cáo trước chi bộ nhằm nâng cao trách nhiệm, sự hiểu biết cho đảng viên. Nhiều chi bộ đã dành thời gian để sinh hoạt tư tưởng, nắm tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc qua đó có biện pháp khắc phục, tháo gỡ kịp thời. Ý thức tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến tích cực, nhiều đảng viên trẻ, đảng viên ít phát biểu nay đã mạnh dạn trong đấu tranh xây dựng tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên. Việc đấu tranh xây dựng không chỉ được tiến hành vào dịp đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm mà còn được tiến hành trong các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ, trong kiểm tra đảng viên chấp hành theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng. Thông qua sinh hoạt chi bộ, nhiều chi bộ đã phát hiện và kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, làm việc cầm chừng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt có nhiều đổi mới, nhiều chi bộ đã có sự chuẩn bị chu đáo trước khi tổ chức cuộc họp. Một số nhiệm vụ cụ thể được đề ra, đảm bảo sát với tình hình của thôn, làng, tổ dân phố để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ ở khu dân cư và sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên. Đồng chí chủ trì cuộc họp gợi ý nội dung cần tập trung thảo luận (vấn đề đảm bảo an ninh thôn, làng, tổ dân phố,, trật tự an toàn giao thông, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ), phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, dân chủ trong sinh hoạt, sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào phần báo cáo dự thảo. Sau khi kết thúc thảo luận, đồng chí chủ trì tóm tắt những vấn đề đã bàn thảo và kết luận những nội dung trọng tâm, đồng thời thể hiện đầy đủ các ý kiến trong biên bản cuộc họp.

Song song với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ tập trung củng cố kiện toàn cấp ủy; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác phát triển đảng viên, thường xuyên chăm lo tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nhất là thôn, làng có ít đảng viên là người tại chỗ.

Nhìn chung, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy đã quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ thị xã, hầu hết các chi bộ ở thôn, làng, tổ dân phố đã duy trì chế độ sinh hoạt nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, ngày càng đi vào nền nếp. Nhận thức về công tác đảng của các đảng viên được nâng lên, tính đảng của mỗi đồng chí được phát huy hơn, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ do chi bộ phân công, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG