The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thị xã
04/11/2017 - Lượt xem: 2156
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là một trong những giải pháp cơ bản của Đảng bộ thị xã An Khê để củng cố tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

Đảng bộ thị xã An Khê hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng, 36 chi bộ cơ sở và 16 đảng bộ cơ sở với 163 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên hiện nay là 2.258 đồng chí. Những năm qua, nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo cho các cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; củng cố, kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thị xã đến cơ sở đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các cấp ủy đã xây dựng quy chế làm việc cụ thể; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, trách nhiệm của bí thư, các phó bí thư và từng cấp ủy viên; do đó, vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ của các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, thể hiện vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cấp ủy viên cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, đối với những cán bộ cấp ủy chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được thay thế kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Cùng với đó, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên hằng năm được quan tâm chỉ đạo, chú trọng phát triển đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố, trạm y tế, trường học và lực lượng dân quân tự vệ; gắn công tác phát triển đảng viên công tác tạo nguồn cán bộ từ cơ sở, hiện nay thị xã có 51/89 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy đạt 57,30% (năm 2012, đảng bộ thị xã vẫn còn 10 thôn, làng, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng). Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công các đồng chí Thị ủy viên về phụ trách các đảng bộ xã, phường và phân công dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ xã, phường. Đồng thời, chỉ đạo các Đảng bộ xã, phường thực hiện việc phân công Đảng ủy viên phụ trách chi bộ thuộc Đảng bộ mình. Qua đó, giúp cho các cấp ủy kịp thời nắm bắt được tình hình, tư tưởng, tâm trạng của đội ngũ cán bộ đảng viên, những vấn đề vướng mắc để có hướng giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng; nhiều cấp ủy đã chấn chỉnh nề nếp sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của cấp trên.

Công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện công khai, đúng quy trình. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 50%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm khoảng 85%; đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ được đánh giá đúng, nghiêm minh và có hình thức xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ, hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng. Chương trình, kế hoạch kiểm tra được xây dựng từ đầu mỗi nhiệm kỳ, hàng năm và được triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả. Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm công tác kiểm tra thường xuyên để nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý những tồn tại, sai phạm có thể xảy ra…

Thiết nghĩ, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt Đảng của cấp ủy cấp trên đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tham gia xây dựng Đảng, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung hướng về cơ sở sâu, sát cơ sở, lắng nghe, nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, kịp thời kiểm tra và có kế hoạch cụ thể giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên tham gia sinh hoạt chi bộ phải có trách nhiệm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở nơi mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước cấp ủy khi tổ chức đảng đó yếu kém, từ đó nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Bài, ảnh: Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG