The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ Thành phố Pleiku thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm
19/07/2014 - Lượt xem: 2595
Theo đánh giá tại hội nghị Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Pleiku khoá XI (Mở rộng), nét nổi bật từ đầu năm đến nay là Đảng bộ thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trên các lĩnh vực.

 Trong đó, toàn Đảng bộ đã kết nạp 127 quần chúng ưu tú vào Đảng – đạt 79,4 % Nghị quyết năm. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên luôn được chú trọng, qua đó đã thi hành kỷ luật bằng các hình thức đối với 12 đảng viên… Đồng thời, Đảng bộ TP.Pleiku đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội cũng đạt những kết quả thiết thực. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng thành phố đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,12% tổng thu ngân sách nhà nước đạt 283,166 tỷ đồng – tăng 0,5% so với cùng kỳ.  Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt ước đạt hơn 1.602 tỷ đồng – tăng 13,34% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt hơn 9.246 tỷ đồng - tăng 29,18% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng chung 2,13% so với bình quân cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 391,5 triệu USD – tăng 268,89% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân hơn 2.029 ha – đạt 147% kế hoạch và tăng 3,56% so với cùng kỳ. Vụ mùa đã gieo trồng được 1.241ha – tăng 6,19% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.742,54 tỷ đồng – tăng 9,25% so với cùng kỳ, đã có 13 công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, 36 công trình đã lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thi công. Thành phố đã vận động nhân dân đóng góp để làm đường hẻm có chiều rộng dưới 3m, lắp đặt 144 bóng điện chiếu sáng đường hẻm với tổng chiều dài 3.890m. Công tác quản lý chỉnh trang đô thị được chú trọng, góp phần làm bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp. Giải quyết cấp 3.232 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 378,48 ha. Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được tăng cường. Đã tổ chức 3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm cho hơn 2.849 lao động…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm là thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu. Ưu tiên các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Trà Đa và Chư HDrông hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm nay. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, quản lý và chỉnh trang đô thị theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công các công trình. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học 2014-2015. Thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với tăng cường kiểm tra các dịch vụ văn hóa, hoạt động quảng cáo. Tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí …

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ nay đến cuối năm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Pleiku Võ Ngọc Thành đã nhấn mạnh: Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo chủ đề năm 2014, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại các xã phường, tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục theo dõi chỉ đạo công tác kết nghĩa với các làng dân tộc thiểu số, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở...Tập trung xây dựng củng cố, kiện toàn các cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Tin, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG