The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ Pleiku chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận
22/09/2019 - Lượt xem: 2046
Những năm qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thành phố Pleiku từng bước đi vào chiều sâu. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, thành phố; duy trì Bản tin tuyên truyền của Đảng bộ thành phố.

Tổ chức các Hội nghị thông tin tuyên truyền về tình hình quốc tế, trong nước và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đó yên tâm, phấn khởi thi đua lao động, sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển. Việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ thành phố đã tổ chức 393 hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 56.464 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn hội viên từ thành phố đến cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn bám sát kế hoạch, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, gắn với bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức mới theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả, phù hợp với từng đối đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương Lĩnh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Trung tâm BDCT thành phố đã phối hợp mở 143 lớp với 9.683 lượt học viên tham gia.

Ảnh minh họa

 

Thường xuyên nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các luận cứ khoa học, quan điểm, chủ trương của Đảng để cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phù hợp với thực tiễn của địa phương. Công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Đã chỉ đạo Hội đồng biên soạn lịch sử biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Công đoàn và phong trào công nhân thành phố (1930 - 2015); cuốn “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Pleiku (1965 - 2015). Tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ phường Diên Hồng (1975 - 2015); Lịch sử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku (1930 - 2015); Lịch sử Đảng bộ xã An Phú (1975 - 2015).

Công tác tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả các “điểm nóng” phát sinh tại các địa phương, đơn vị; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố về các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... thu hút sự quan tâm của dư luận.

Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phát hiện những hành vi, biểu hiện lệch lạc về chính trị tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên và Nhân dân; từ đó định hướng dư luận và có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị ngay tại cơ sở. Xây dựng và phát huy hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đi vào hoạt động nền nếp, tổ chức các Hội nghị giao ban công tác tư tưởng - văn hóa nhằm kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đó ở địa phương, ngành, lĩnh vực. Qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; định hướng dư luận xã hội nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Trường Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG