The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Kbang chú trọng công tác xây dựng Đảng
23/06/2020 - Lượt xem: 2098
Trong quý II năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã bám sát nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý I năm 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đảng của Đảng bộ huyện.

Công tác tuyên giáo tiếp tục được chú trọng. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, ý nghĩa, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Tiếp tục củng cố, tăng cường hoạt động của các lực lượng tuyên truyền; chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thông tin thời sự và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, về diễn biến, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; đến nay, đã mở 10 lớp với 917 học viên tham gia (23,2% số lớp và 20,8% học viên theo kế hoạch).

Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ tiếp tục đạt một số kết quả quan trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cấp huyện, xã; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở chi bộ thôn, làng. Đến nay, có 107/110 chi ủy chi bộ thôn, làng; 87/110 bí thư chi bộ là trưởng thôn, làng; 106/110 trưởng thôn, làng là đảng viên. Thực hiện Công văn số 2475-CV/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện nay Đảng bộ huyện không còn đảng viên là giáo viên đang sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kết nạp đảng viên và lập chi ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn năm 2020 đạt kết quả. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 16 đảng viên, đạt 10,6% kế hoạch; xóa tên 10 trường hợp. Chỉ đạo chuẩn bị nhân sự đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đảm bảo yêu cầu, quy định. Rà soát, xác minh, thẩm định và kết luận lịch sử chính trị đối với 146 trường hợp để phục vụ công tác quy hoạch nhân sự cho đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Trong 6 tháng, chỉ đạo kiểm tra 07 đảng viên và 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm (tăng so với cùng kỳ năm trước 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên); quyết định thi hành kỷ luật 08 đảng viên vi phạm (giảm so với cùng kỳ năm trước 07 đảng viên). Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai công tác phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo sát với tình hình thực tế của hộ gia đình theo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020. Theo dõi, phối hợp triển khai công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị của tỉnh được phân công và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hộ nghèo theo kế hoạch; kiểm tra Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Chỉ đạo triển khai thực hiện, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận theo quy định. Tiếp tục theo dõi, báo cáo tình hình trong nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội các cấp theo quy định. Tiếp tục hướng dẫn xây dựng mô hình Nông hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trong một lần làm việc với Huyện ủy Kbang về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: N.Đ

Thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo truyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả Kỳ họp lần thứ 9 - Quốc hội khóa XIV. Tăng cường hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội cơ sở, kịp thời nắm bắt, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề mới nảy sinh, định hướng và ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng bí thư chi bộ, trưởng thôn, làng, tổ dân phố đảm bảo yêu cầu.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng quy chế hoạt động và chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy; củng cố, kiện toàn nhân sự tổ chức cơ sở đảng đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ sau đại hội. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, luân chuyển, bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; công tác tổng kết lĩnh vực kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Chỉ đạo nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; tập trung giám sát cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu. Kịp thời giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự đại hội đảng các cấp theo quy định.

 Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình Nông hội; tổ chức Hội nghị về nội dung, giải pháp giảm thiểu tình trạng tự tử, tảo hôn. Đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giúp đỡ hộ nghèo; kế hoạch các đơn vị quân đội được phân công tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể và địa phương trong việc nắm tình hình và tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vấn đề từ cơ sở

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG