The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Đak Đoa chú trọng công tác xây dựng Đảng
04/11/2018 - Lượt xem: 1986
Thời gian qua, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị then chốt của Đảng bộ, Huyện ủy Đak Đoa đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng các cấp được chỉ đạo triển khai kịp thời và đúng định hướng. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý, nhất là trước tình hình các thế lực thù địch kích động nhân dân tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh trật tự nhằm phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Chỉ đạo xử lý nghiêm 07 trường hợp là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện (trong đó, kiểm điểm nhắc nhở 05 trường hợp; kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách 02 trường hợp) sử dụng facebook cá nhân chia sẻ các bài viết liên quan đến hoạt động biểu tình, gây rối an ninh trật tự ở một số địa phương, trên các trạng mạng phản động, về những vấn đề tiêu cực xã hội.

 

Chỉ đạo sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhất là đã ban hành và thực hiện nghiêm Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ... Thường xuyên chỉ đạo rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện kết nạp được 99 đảng viên, bằng 3,3% so với tổng số đảng viên đầu năm (lực lượng vũ trang 11 đồng chí, chiếm tỷ lệ 11,1% so với tổng số đảng viên mới kết nạp); trong đó, 47 đảng viên nữ, 32 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 85 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, 18 đảng viên là người có đạo; nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 3.125 đảng viên. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 được thực hiện chặt chẽ, đúng thực chất hơn. Tổ chức 03 buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với Bí thư các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố để nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; trang bị cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ cho 156 đồng chí bí thư chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và các chế độ chính sách cho cán bộ tiếp tục được quan tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện theo đúng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng cao; việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm công minh, chính xác, kịp thời, đúng người vi phạm, đúng nội dung vi phạm. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bám cơ sở, bám dân kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tốt với các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn để triển khai công tác dân vận ở cơ sở. Chỉ đạo triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhìn chung, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới được quan tâm chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện theo đúng chương trình đề ra. Công tác dân vận tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực, nhất là trong công tác phối hợp với lực lượng quân đội để thực hiện công tác dân vận ở cơ sở.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG