The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Đak Đoa: Chú trọng công tác phát triển đảng viên
16/01/2017 - Lượt xem: 2060
Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).

 

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: T.N

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: T.N

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Thị Kim Yến-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đak Đoa cho biết: “Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020; phân công và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức là đảng viên được phân về sinh hoạt với các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng nghị quyết chuyên đề về kết nạp đảng viên đối với các chức danh cán bộ thôn, làng, tổ dân phố; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng hàng năm phải thống kê nguồn, chủ động tìm nguồn, tạo nguồn để kết nạp Đảng; đăng ký chỉ tiêu kết nạp Đảng và lấy kết quả kết nạp Đảng là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng cuối năm”.

Mặt khác, Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới; yêu cầu mỗi đảng viên trong chi bộ (trừ những đồng chí tuổi cao, sức yếu) phải theo dõi, giúp đỡ một quần chúng ưu tú trở lên để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Đặt chỉ tiêu phấn đấu mỗi chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đều có chi ủy để tăng thêm sức mạnh lãnh đạo của chi bộ; lựa chọn, bồi dưỡng đảng viên là người tại chỗ để đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ, hạn chế việc kiêm nhiệm. Gắn việc xây dựng chi bộ với kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và cán bộ ở các thôn, làng, tổ dân phố; đẩy mạnh các phong trào quần chúng, qua đó lựa chọn những cá nhân tiên tiến, xuất sắc để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Cùng với việc chú trọng mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã kết nạp được gần 300 đảng viên. Trong đó, tỷ lệ nữ hơn 39,5%, dân tộc thiểu số hơn 21%, đoàn viên thanh niên hơn 82,5%, trình độ học vấn THPT gần 87%, chuyên môn cao đẳng trở lên gần 44,3%. Riêng năm 2016, Đảng bộ huyện đã kết nạp 203 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đến nay, Đảng bộ huyện có 2.918 đảng viên thuộc 52 tổ chức cơ sở Đảng. Những tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu làm tốt công tác kết nạp đảng viên như Đảng bộ xã Kdang, Kon Gang, Hà Bầu, Glar...

Một nét tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên ở huyện Đak Đoa thời gian qua là Đảng bộ huyện đã tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên đối với người có đạo, nhất là tại các thôn, làng, tổ dân phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã kết nạp hơn 20 quần chúng ưu tú là người có đạo vào Đảng. Đây cũng là lực lượng có nhiều thành tích trong thực hiện sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo, giúp tín đồ các tôn giáo nâng cao nhận thức về chính sách tôn giáo của Nhà nước, động viên các tín đồ sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa cho biết: Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng hàng năm phấn đấu kết nạp đảng viên đạt trên 6% so với tổng số đảng viên đầu năm. Đồng thời, coi trọng chất lượng, đảm bảo nguyên tắc, quy trình công tác kết nạp đảng viên theo quy định. Các cấp ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên và Công đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp quần chúng đi đôi với tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, ý chí phấn đấu cho tuổi trẻ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, làm tốt việc phân công đảng viên theo dõi, phát hiện những quần chúng ưu tú, bồi dưỡng và giới thiệu cho chi bộ xem xét.

 

Biểu quyết các chỉ tiêu về phát triển đảng viên. Ảnh: T.N
Biểu quyết các chỉ tiêu về phát triển đảng viên. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, quan tâm tạo nguồn kết nạp Đảng trong lực lượng dân quân, công an xã, bộ đội xuất ngũ và quần chúng ưu tú tại thôn, làng, tổ dân phố.  Rà soát nguồn hiện có và tạo nguồn mới để chọn lựa kết nạp Đảng, nhất là những quần chúng ưu tú đã qua các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, những cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đội ngũ cán bộ viên chức ngành Y tế, Giáo dục-Đào tạo, lực lượng dự bị động viên... để bồi dưỡng kết nạp. Đồng thời, tiếp tục tạo nguồn kết nạp đảng viên trong đồng bào các tôn giáo theo Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn liên quan.

Mặt khác, quan tâm lãnh đạo kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp nhà nước; tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng ở những doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức Đảng; xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên và Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động ổn định để tập hợp người lao động vào tổ chức, giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị, lý tưởng cách mạng, xây dựng kế hoạch tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng. Gắn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên với tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG