The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Chư Pah Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội
04/12/2013 - Lượt xem: 3038
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pah lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã cụ thể hóa vào thực tiễn được hơn một nửa chặng đường.

 Trong gần 3 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo đề ra những biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết phù hợp với tình hình của địa phương; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn; phát huy tối đa nguồn nội lực kết hợp với nguồn lực đầu tư của Nhà nước làm cơ sở thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Nhờ vậy, trong giai đoạn 2010-2013, các lĩnh vực kinh tế đạt chỉ số tăng trưởng khá. Cụ thể, nông-lâm nghiệp tăng 8,8%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng tăng 16,13%; thương mại-dịch vụ tăng 18,57%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 13,02%/năm.
Một góc thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah.
Một góc thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah.

Điểm nhấn của nền kinh tế là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp chiếm 44%, giảm 1,8%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng chiếm 35%, tăng 1% và thương mại-dịch vụ chiếm 21%, tăng 0,8% so với năm 2010. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, cụ thể hóa các đề án: nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi giai đoạn 2011-2015 gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, mô hình khuyến nông vào sản xuất; phát triển mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng bê tông, nhựa hóa giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2011-2015.

Bên cạnh đó, Huyện ủy còn ban hành các nghị quyết chuyên đề thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2020; xây dựng thị trấn Phú Hòa trở thành trung tâm kinh tế-chính trị-xã hội của huyện và xây dựng xã Ia Ly trở thành thị trấn phía Tây-Bắc của huyện giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020...

Những năm qua, huyện đã huy động trên 222 tỷ đồng bổ sung vào nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở thiết yếu như chợ, điện, đường giao thông… thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa; mở ra cơ hội cho ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển hướng tới mục tiêu khai thác hiệu quả lợi thế 4 tiểu vùng kinh tế được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III xác định, giúp nông dân tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh luôn được Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo sát sao. Đến nay, 15/15 xã, thị trấn của huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và đạt chuẩn phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi; 9/51 trường học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học đến lớp đạt 98,8%. Mạng lưới y tế từ huyện đến xã được kiện toàn phục vụ tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đến thời điểm này, 15 xã, thị trấn có trạm y tế, trong đó có 11/15 trạm y tế có bác sĩ; 53% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hiện tại, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 67,71%; số thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” chiếm 68,3%. Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua các lớp quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã kết nạp mới 331 đảng viên, đạt tỷ lệ bình quân 8,6%/năm, vượt 0,6% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; xóa 14 thôn, làng, tổ dân phố “trắng” đảng viên. Mặt trận và đoàn thể các cấp không ngừng được kiện toàn, củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng gần dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế-xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đề ra. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả lợi thế về tiềm năng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Tiếp tục tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. (Theo GLO)

 
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG