The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Chư Păh quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
06/11/2018 - Lượt xem: 1863
Thời gian qua, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị then chốt của Đảng bộ huyện, do đó, Huyện ủy Chư Păh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn của đất nước địa phương đảm bảo kịp thời, đúng định hướng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả văn bản chỉ đạo của các cấp, nhất là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... về công tác xây dựng Đảng đảm bảo theo yêu cầu. Đã tổ chức thành công việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) đến cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng.

Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Trong 9 tháng, đã công nhận 105 đảng viên hết thời gian dự bị; kết nạp được 80 quần chúng ưu tú (trong đó có 41 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 51,25 %; 20 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 25%). Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đã thực hiện xong phương án Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được chú trọng. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chính sách chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh định kỳ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với hệ thống chính trị xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh về công tác xây dựng Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng hướng dẫn của cấp trên, sát đúng với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả nhất định, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được tăng lên; trong 9 tháng đầu năm, thực hiện  nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức đảng và 185 đảng viên; giám sát đối với 30 tổ chức đảng và 80 đảng viên. Việc xem xét, thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo “công minh, chính xác”, gắn giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật chính quyền; tổng số đảng viên đã thi hành kỷ luật là 12 trường hợp (tăng 8 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017), trong đó hình thức kỷ luật khiển trách 12 trường hợp. Công tác giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Công tác Dân vận tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Triển khai kiểm tra, sơ kết, tổng kết các văn bản của cấp trên về công tác dân vận kịp thời, có kết quả. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các ban, ngành, lực lượng vũ trang. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng của tầng lớp nhân dân, kịp thời đề xuất tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Nhìn chung, công tác xây dựng Đảng đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động mang lại hiệu quả chưa cao, còn mang tính hình thức; việc nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm còn ít, chưa phản ánh hết tình hình vi phạm trong thực tế đã diễn ra.

Thời gian đến, Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp, tổ chức bộ máy. Quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiến hành triển khai việc kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận; thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt địa bàn và tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

 Bài, ảnh: Bảo Hân
 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG