The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đak Đoa: Chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy
24/11/2021 - Lượt xem: 1317
Những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, do đó trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác từng bước được nâng lên.

Đội ngũ cấp ủy viên năm 2010 có 314 đồng chí. Trình độ chuyên môn thạc sỹ 08 đồng chí, đại học, cao đẳng 111 đồng chí, trung cấp 62 đồng chí, chưa qua đào tạo 133 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân 41 đồng chí, trung cấp 105 đồng chí, chưa qua đào tạo 156 đồng chí. Bí thư cấp ủy 52 đồng chí, trình độ chuyên môn thạc sỹ 06 đồng chí, cao đẳng, đại học 36 đồng chí, trung cấp 09 đồng chí, chưa qua đào tạo 01 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: cao cấp 28 đồng chí, trung cấp 15 đồng chí, chưa qua đào tạo 08 đồng chí. Đến nay, đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có 354 đồng chí. Trình độ chuyên môn thạc sỹ 19 đồng chí, đại học, cao đẳng 246 đồng chí, trung cấp 80 đồng chí, sơ cấp và chưa qua đào tạo 09 đồng chí; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 56 đồng chí, trung cấp 239 đồng chí, sơ cấp và chưa qua đào tạo 51 đồng chí. Bí thư cấp ủy hiện nay có 51 đồng chí, trong đó trình độ chuyên môn sau thạc sỹ 08 đồng chí, cao đẳng, đại học 26 đồng chí, trung cấp 01 đồng chí; trình độ lý luận chính trị cao cấp , cử nhân 34 đồng chí, trung cấp 16 đồng chí, sơ cấp, chưa qua đào tạo 01 đồng chí.

Để khắc phục được tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên cơ sở và chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở, vào đầu mỗi nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành quy hoạch cán bộ cho giai đoạn tiếp theo. Hằng năm, đều chỉ đạo các cấp ủy căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ để tiến hành rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện và bổ sung những cán bộ có triển vọng phát triển và tiến hành đào tạo, bồi dưỡng, bố trí theo quy hoạch. Nhìn chung, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đã từng bước đi vào nền nếp; chất lượng cán bộ được nâng lên, đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng dự nguồn nên chủ động hơn trong công tác nhân sự cấp ủy cơ sở. Giai đoạn 2015 – 2020:  Quy hoạch Ban Chấp hành: 418 đồng chí, Ban Thường vụ: 133 đồng chí, quy hoạch các chức danh chủ chốt: 329 đồng chí. Giai đoạn 2020 – 2025: Quy hoạch Ban Chấp hành: 363 đồng chí, Ban Thường vụ: 111 đồng chí; các chức danh chủ chốt: 298 đồng chí.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) trong một lần làm việc với hệ thống chính trị ở cơ sở về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện Đak Đoa

Để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã cử các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên cơ sở đi đào tạo về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, như sau: đào tạo về trình độ thạc sỹ 02 đồng chí; đại học, cao đẳng 02 đồng chí; đào tạo về trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân 17 đồng chí, trung cấp 122 đồng chí; bồi dưỡng theo chức danh 66 đồng chí. Ngoài ra, để trang bị kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 228 Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tham gia.

Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã: năm 2010 bố trí được 07 đồng chí, năm 2016 bố trí được 16 đồng chí, năm 2020 bố trí được 07 đồng chí, hiện nay bố trí được 14 đồng chí. Việc thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã năm 2010 bố trí được 01 đồng chí, năm 2020 bố trí được 01 đồng chí. Việc bố trí Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã thí điểm thực hiện, nhưng qua quá trình công tác nhận thấy một số khó khăn như: chức danh Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khối lượng công việc của Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân lớn, thời gian họp hành nhiều nên không thể chuyên tâm đi sâu nghiên cứu, lãnh đạo, điều hành công việc, do đó hiện đã dừng thí điểm chủ trương này. Việc nhất thể hóa thủ trưởng cơ quan quan, đơn vị, tổng giám đốc, trưởng Công an huyện là bí thư cấp ủy đã đã được huyện thực hiện chặt chẽ, tuy nhiên vẫn còn một số nơi chưa thực hiện được vì trong nhiệm kỳ có sự luân chuyển cán bộ, khuyết nên chưa bổ sung kịp thời.

Thời gian đến, Huyện ủy Đak Đoa tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh bằng nhiều hình thức và giải pháp phù hợp; chủ động tích cực tạo nguồn cán bộ là con em gia đình cách mạng, những sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, xây dựng chi ủy chi bộ thôn, làng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt chủ trương phân công cấp ủy viên cấp huyện, xã cùng tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn, làng.

Anh Kiệt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG