The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đak Đoa: Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố
24/06/2018 - Lượt xem: 1765
Toàn huyện có 156 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, với 1.470 đảng viên, trong đó có 122 bí thư chi bộ là người tại chỗ, chiếm 78,21%.

Trong hai năm qua cùng với việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI về nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đến từng chi bộ, đảng ủy một số xã, thị trấn đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giai đoạn 2016 - 2020 và chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết nhằm tạo được sự đồng nhất, xuyên suốt trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát hành cuốn Sổ tay nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ để cấp phát cho toàn bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nhằm trang bị cho đảng viên, nhất là đảng viên ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố nắm vững hơn về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn xã, thị trấn chọn các chi bộ thôn, làng yếu kém để dự sinh hoạt hằng tháng; đảng ủy các xã, thị trấn đã chủ động phân công các đồng chí đảng ủy viên hằng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tình hình, giúp đỡ các chi bộ tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng, đủ các nội dung theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Do đó, trong hai năm qua việc sinh hoạt chi bộ đã dần đi vào nền nếp, ý thức, trách nhiệm của đảng viên được nâng cao hơn; nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngoài ra một số chi bộ đã tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề theo quý. Các chi bộ đã xây dựng được nghị quyết năm, tháng sát với tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo cho ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn triển khai thực hiện. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trong năm qua đã có sự chuyển biến, bước đầu thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị ở thôn, làng, tổ dân phố. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Đak Đoa

Công tác tìm nguồn, tạo nguồn phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố được chú trọng thường xuyên. Trong hai năm đã phát triển được 137 đảng viên ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 49 cán bộ cấp thôn. Cùng với việc phát triển đảng viên, đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố chi bộ, xây dựng chi ủy chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Từ khi có Nghị quyết đến nay đã xây dựng được 24 chi bộ có chi ủy, nâng tổng số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy lên 53/156, chiếm 33,97%. Việc đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố ngày càng được thực hiện chặt chẽ, đúng thực chất hơn. Năm 2016 có 26,93% chi bộ trong sạch vững mạnh trở lên; 58,33% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14,1% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; 0,64% chi bộ yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 76,92% và không hoàn thành nhiệm vụ là 1,18%. Năm 2017 có 17,95% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trở lên, 68,59 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12,82% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 0,64% chi bộ yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 81,56, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 1,39%.

Nhìn chung, năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố được nâng lên so với trước, công tác tìm nguồn, tạo nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ, thôn, làng, tổ dân phố có sự tiến bộ. Ban nhân dân, Ban Công tác mặt trận và các chi hội, chi đoàn ở thôn được chú trọng củng cố, kiện toàn và hoạt động có nền nếp.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG