The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đak Đoa: Chú trọng nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở
25/08/2018 - Lượt xem: 1709
Tính đến cuối năm 2017, tổng số cán bộ, công chức cấp xã của huyện Đak Đoa có 660 người, trong đó có 234 đồng chí là nữ, 199 đồng chí là người dân tộc thiểu số; ngoài ra còn có 1.369 người là cán bộ thôn, làng, tổ dân phố.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết liệt chỉ đạo cấp ủy 17 xã, thị trấn tập trung nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố theo đúng tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI về nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố (Nghị quyết 03). Chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 03, tích cực tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn, củng cố cấp ủy cơ sở; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng bản mô tả vị trí việc làm cụ thể cho từng chức danh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tuyển dụng số công chức còn khuyết; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phối hợp với các xã, thị trấn củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể từ xã đến thôn, làn, tổ dân phố; các đồng chí Huyện ủy viên được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các xã, thị trấn triển khai Nghị quyết đồng bộ, đề ra các giải pháp thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đảng ủy hằng năm. 

Nhằm đưa hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã đi vào hoạt động ổn định, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn rà soát, củng cố, kiện toàn các chức danh còn khuyết sau đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ khi có Nghị quyết 03 đến nay, huyện đã củng cố, bổ sung 15 ủy viên ban chấp hành, 07 ủy viên ban thường vụ, 03 phó bí thư, 06 bí thư đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; củng cố, bổ sung 03 phó chủ nhiệm, 01 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn; 04 phó chủ tịch hội đồng nhân dân, 03 phó chủ tịch ủy ban nhân dân ở 05 xã, thị trấn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã tuyển dụng 06 công chức cấp xã còn khuyết.

Đội ngũ cán bộ ở cơ sở cần được đào tạo, bồi dưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng

Để khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Kết quả quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 ở các xã, thị trấn đã quy hoạch được 276 đồng chí ủy viên ban chấp hành, 111 đồng chí ủy viên ban Thường vụ, 46 đồng chí vào chức danh bí thư, 59 đồng chí vào chức danh phó bí thư, 46 đồng chí vào chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân, 48 đồng chí vào chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân, 46 đồng chí vào chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân, 53 đồng chí vào chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Cùng với công tác quy hoạch cán bộ, đảng ủy các xã, thị trấn đã kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đưa cán bộ chưa đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đi đào tạo để đáp ứng được công việc trong tình hình mới.

Để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện, cho 119 học viên là cán bộ, công chức trên địa bàn huyện và cử 52 cán bộ, công chức xã, thị trấn học lớp trung cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh. Ngoài ra, hiện nay Ban Thường vụ Huyện ủy đang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện cho 92 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cơ sở; các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở 33 lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nhiệp vụ cho 2.475 lượt cấp ủy viên các xã, thị trấn; bí thư chi bộ, cán bộ thôn, làng, tổ dân phố... Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Có thể khẳng định, những năm qua, cùng với việc triển khai các nghị quyết Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ huyện đã thường xuyên quan tâm đến công tác chỉ đạo nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn, tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG