The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng
08/11/2020 - Lượt xem: 1500
9 tháng đầu năm 2020, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng và đạt những kết quả quan trọng

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, đảm bảo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng; nhất là tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quán triệt thường xuyên, liên tục các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung tại Hội nghị Trung ương 11, 12. Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng; kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy; xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; công tác kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo. Thực hiện tốt công tác rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ, nắm tình hình chính trị hiện nay để phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Quan tâm công tác cán bộ, nhất là chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt các chính sách cán bộ và công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng Đảng là chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ

Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Kết quả cụ thể: Đối với đại hội đại biểu cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025: Toàn tỉnh có 954/954 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó: Đại hội điểm có 46 tổ chức cơ sở đảng (chiếm 4,82%), đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư có 25 đảng bộ cơ sở (chiếm 2,62%) và 883 đại hội đại trà (chiếm 92,56%). Đối với đại hội của các đảng bộ trực thuộc tỉnh: Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 20 tháng 8 năm 2020, 21/21 đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội đảng bộ (hoàn thành trước 11 ngày so với kế hoạch); trong đó có Đảng bộ huyện Phú Thiện tổ chức đại hội điểm; Đảng bộ huyện Đak Đoa và Đảng bộ thành phố Pleiku tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; 18 đảng bộ tổ chức đại hội đại trà theo Điều lệ Đảng.

Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tổ chức từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020): Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Bí thư Tỉnh ủy, 02 Phó Bí thư Tỉnh ủy, 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giám sát 02 tổ chức đảng, 06 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 đảng viên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm, các cơ quan chức năng đã tăng cường bám nắm cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh mới ở cơ sở, nhất là các vấn đề nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền dân chủ của nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo...

Về nhiệm vụ những thàng cuối năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng... Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhất là tập trung phổ biến, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, chính sách cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG