The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh - Một năm nhìn lại
30/12/2017 - Lượt xem: 3685
Năm 2017, với sự quyết liệt, sáng tạo và thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, Gia Lai đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh…, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Có thể khẳng định, công tác xây dựng Đảng trong năm qua đã được chú trọng trên tất cả các mặt. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng, triển khai kịp thời các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các hội nghị Trung ương, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn từ trong Đảng đến các đoàn thể, xã hội. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng đảm bảo kịp thời và đúng định hướng. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tinh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết kịp thời các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; đồng thời, chỉ đạo xây dựng và ban hành một số văn bản quan trọng, như: Quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch cán bộ, công chức trong các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác cán bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, tự phê bình và phê bình trong các chi bộ, đảng bộ và trong cán bộ, đảng viên ngày càng thể hiện sắc nét hơn; nhiều đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, chỉ ra những nội dung cơ bản cần giải quyết, tạo niềm tin trong việc thực hiện. Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị tại một số cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc tại cơ sở

Một số nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo là việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Trong năm, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.485 đảng viên (trong đó có 1.098 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 44,19%; 763 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 30,70%; 1.802 đảng viên trong độ tuổi đoàn, chiếm tỷ lệ 72,51%; 74 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 2,98%). Hoàn thành và báo cáo để Trung ương phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tiếp tục được quan tâm.

Đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị, nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan. Hoàn thành các nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kiểm tra 06 tổ chức đảng, đạt 120% kế hoạch và 10 đảng viên, đạt 100% kế hoạch; giám sát 04 tổ chức đảng và 09 đảng viên, đạt 100% kế hoạch) và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 (kiểm tra 03 tổ chức đảng và 07 đảng viên, đạt 100% kế hoạch); qua kiểm tra, giám sát giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, các đồng chí cấp ủy viên, đặc biệt là các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên đi công tác cơ sở, xuống tận thôn, làng để nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết những khó khăn từ cơ sở. Công tác dân vận có chuyển biến tích cực; triển khai tốt công tác vận động quần chúng, nhất là tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Triển khai thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng quy định.

Năm 2018 là năm có vai trò quan trọng, là thời điểm tiến hành đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, bên cạnh thuận lợi, thời cơ cũng còn có nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi nhiệm vụ đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng là cần phải tiếp tục đổi mới hoạt động, mở rộng dân chủ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, nội dung sinh hoạt phải cụ thể, thiết thực và giải quyết được những vấn đề phát sinh ở cơ sở, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ. 

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG