The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai
17/04/2020 - Lượt xem: 2499
Trong những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân đã có nhiều đóng góp đáng kể vào vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hằng năm 18,55%. Khu vực kinh tế tư nhân đã giải quyết khoảng 26.300 lao động. Việc tạo ra việc làm mới trong các ngành phi nông nghiệp đã tạo cơ hội thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong công ty, doanh nghiệp mình.

Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có 42 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (07 đảng bộ cơ sở, 35 chi bộ cơ sở) với 22 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Phân theo loại hình đơn vị kinh tế tư nhân, có: 01 doanh nghiệp tư nhân; 33 công ty cổ phần; 08 công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ năm 2013 đến nay, đã kết nạp được 313 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong các tổ chức đảng ở khu vực kinh tế tư nhân là 967 đồng chí, trong đó: Công ty cổ phần 768 đảng viên, doanh nghiệp tư nhân 35 đảng viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 164 đảng viên.

Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Năm 2013, toàn tỉnh có 46 tổ chức cơ sở đảng (06 đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở) với 656 đảng viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 42 tổ chức cơ sở đảng (07 đảng bộ cơ sở và 35 chi bộ cơ sở), giảm 04 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2013. Nguyên nhân do các doanh nghiệp tư nhân thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; một vài doanh nghiệp tư nhân hoạt động không hiệu quả, phải giải thể, dẫn đến tình trạng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân giảm. Nhiều tổ chức đảng khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị, hoạt động có hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển. Một số đảng viên tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của đơn vị. Số chi bộ hoạt động tốt đã thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết các tranh chấp; tuyên truyền, vận động người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Song song với công tác phát triển đảng, công tác phát triển các đoàn thể cũng được các doanh nghiệp tư nhân quan tâm chỉ đạo. Tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân hiện nay có 278 đơn vị, với số đoàn viên là 11.360 người. Trong đó, có 240 tổ chức công đoàn, với 10.003 đoàn viên; 38 tổ chức đoàn thanh niên (đoàn cơ sở 06, chi đoàn cơ sở 09, chi đoàn trực thuộc 23), với 1.357 đoàn viên; cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân chưa thành lập tổ chức trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đã phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp chú trọng củng cố các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn cơ sở về tổ chức và định hướng hoạt động; xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong doanh nghiệp. Các ban chấp hành đoàn, chi đoàn và công đoàn cơ sở phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức phát động các phong trào thi đua, vận động đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy, tổ chức đảng ở khu vực kinh tế tư nhân chưa nhận thức đầy đủ vai trò của tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân; một số chi bộ xây dựng quy chế làm việc chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của loại hình doanh nghiệp; những doanh nghiệp nhỏ, vốn điều lệ thấp, ít đảng viên, ít lao động, kinh doanh kém hiệu quả nên giải thể, phá sản, phải giải thể tổ chức đảng và chuyển đảng viên về nơi cư trú, từ đó dẫn đến việc thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ luôn mang tính thiếu ổn định. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự ở một số tổ chức đảng, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và công đoàn còn khó khăn, do đội ngũ cán bộ thường xuyên thay đổi, thiếu ổn định, ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức. Các hội: Hội nông dân, hội cựu chiến binh và hội liên hiệp phụ nữ không thành lập tổ chức ở các đơn vị kinh tế tư nhân; chỉ có hội viên tham gia làm kinh tế tư nhân, như: Hội viên hội nông dân có 3.927 người tham gia mô hình kinh tế hợp tác xã, trong đó có 300 người tham gia ban lãnh đạo; hội viên hội cựu chiến binh có 47 người là chủ doanh nghiệp. Hiện có 4.313 lao động nữ trong các doanh nghiệp tư nhân và đang tham gia sinh hoạt tại các chi hội, tổ phụ nữ ở địa bàn khu dân cư và 30.347 nữ đoàn viên đang sinh hoạt trong tổ chức Công đoàn tại các đơn vị kinh tế tư nhân.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG