The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân
07/01/2015 - Lượt xem: 2515
Sau khi có Đề án số 01-ĐA/TU ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân)”, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức quán triệt đến cán bộ chủ chốt và xác định rõ nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Qua quán triệt và triển khai, nhận thức của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên trong các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân được nâng lên một bước. Đồng thời, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành rà soát thực trạng của các doanh nghiệp tư nhân đứng chân trên địa bàn và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nội dung của Đề án trong việc kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà Nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đi đôi với phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân đã có bước phát triển nhanh về quy mô, số lượng, đa dạng về hình thức kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và tích cực đóng góp với địa phương trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, nhưng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp đã lãnh đạo, vận động chủ doanh nghiệp chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo được một số chế độ, chính sách đối với người lao động. Số đông cán bộ, đảng viên, người lao động các doanh nghiệp đều an tâm làm việc, chia sẻ khó khăn cùng lãnh đạo doanh nghiệp tìm giải pháp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, toàn tỉnh có 3.654 doanh nghiệp (tăng 1.989 doanh nghiệp so với khi thực hiện Đề án) với 40.870 lao động.

Kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư là 58.060,602 triệu đồng. Tổng doanh thu đến 30/6/2014 là 43.178,560 triệu đồng. Nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước là 2.772,122 triệu đồng.

Nhìn chung, các doanh nghiệp tư nhân không ngừng phát triển về số lượng và quy mô, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân luôn tăng cao, các doanh nghiệp tư nhân đã tạo ra việc làm cho một số lượng lớn lao động trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà; các doanh nghiệp cũng đã ý thức được trách nhiệm và hưởng ứng tích cực các hoạt động từ thiện, nhân đạo như: Xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”, hỗ trợ thiên tai, quỹ “Vì người nghèo”…

Tuy nhiên, trong tổng số 3.654 doanh nghiệp tư nhân các loại thì chỉ có 1.207 kinh doanh có lãi (33%); 1.321 doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ (36%).

Công tác kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đã được quan tâm thực hiện. Từ năm 2006 đến 30/6/2014, đã thành lập được 18 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và kết nạp mới được 148 đảng viên, trong đó: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kết nạp được 134 đồng chí, số quần chúng ưu tú là 218 người; mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 103 đảng viên mới.

Nhìn chung, đảng viên kết nạp trong các doanh nghiệp luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, kiên trì với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm vững chuyên môn kỹ thuật, làm chủ quy trình và sáng tạo trong sản xuất, có tay nghề cao, có kiến thức kinh tế thị trường, có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động sản xuất.

Các tổ chức đảng doanh nghiệp tư nhân đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Ban Bí thư, lãnh đạo đảng viên, người lao động, tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân được cấp ủy, doanh nghiệp quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, hầu hết các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đều đạt trong sạch vững mạnh, nhiều đảng viên hoàn hành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều đó cho thấy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân ngày càng được phát huy, góp phần cùng lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hiện nay toàn tỉnh có 166 tổ chức công đoàn với 12.200 đoàn viên công đoàn ngoài quốc doanh. Qua theo dõi cho thấy các tổ chức công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ở những doanh nghiệp có tổ chức đảng và phối hợp chặt chẽ với công đoàn cấp trên nắm lực lượng cốt cán, phát triển lực lượng, từ đó xây dựng, kiện toàn tổ chức và hoạt động trong doanh nghiệp, tích cực vận động chủ doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động kinh doanh đúng luật và tôn trọng Điều lệ Công đoàn, các hợp đồng, thoả ước lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hiện nay toàn tỉnh có 39 tổ chức đoàn thanh niên với 2.032 đoàn viên trong doanh nghiệp tư nhân. Nhìn chung các tổ chức đoàn này có sự chủ động trong việc tuyên truyền giới thiệu với chủ doanh nghiệp và đoàn viên trong doanh nghiệp về các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, Hội về công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên hội viên trong doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho công nhân. Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên để có những nội dung cụ thể đề xuất với chủ doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi cho thanh niên; tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý và bảo vệ thanh niên công nhân khi lợi ích chính đáng bị xâm hại.

Nhất Gia

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG