The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chuyển biến tích cực của Đảng ủy xã Ia Vê qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
17/04/2019 - Lượt xem: 1806
Qua nắm tình hình, giám sát, UBKT Huyện ủy Chư Prông (Gia Lai) phát hiện Đảng ủy xã Ia Vê nhiều năm không thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy xã; nhiều tháng trong năm Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy không tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy chế làm việc; Đảng ủy có dấu hiệu buông lỏng lãnh đạo, cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. UBKT Huyện ủy Chư Prông đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Ia Vê và cá nhân các đồng chí: Tô Đình Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Vê; Kpuih Nhu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Ia Vê.

 

Đồng chí Bùi Viết Hội, Bí thư Huyện ủy Chư Prông trao đổi với Tạp chí Kiểm tra.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh, UBKT Huyện ủy Chư Prông nêu rõ những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy xã Ia Vê: Trong các năm 2015, 2016, 2017, Đảng ủy xã Ia Vê đã vi phạm Điều lệ Đảng. Cụ thể, trong các tháng 2, 4, 5, 8, 11 năm 2016 và tháng 1, 8 năm 2017, không tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã là vi phạm điểm 4, Điều 22, Điều lệ Đảng về chế độ hội nghị của đảng ủy cơ sở; sau các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã tháng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 năm 2015 và tháng 11, 12 năm 2017, không ban hành kết luận hội nghị và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện. Trong năm 2015, 2016, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Ia Vê không tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại điểm 2, Điều 30, Điều lệ Đảng về lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

UBKT Huyện ủy cũng đã chỉ rõ khuyết điểm, sai phạm đối với cá nhân các đồng chí: Tô Đình Huy với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy nhưng trong các tháng 2, 4, 5, 8, 11 năm 2016 và tháng 1, 8 năm 2017, không tiến hành hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã; sau các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã tháng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 năm 2015 và tháng 11, 12 năm 2017, không ban hành kết luận hội nghị và chỉ đạo thực hiện; trong năm 2015, 2016, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy không tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Như vậy, đồng chí Huy đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, đã làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng ủy và ảnh hưởng đến uy tín của bản thân.

Đồng chí Kpuih Nhu không kịp thời tham mưu giúp đồng chí Bí thư Đảng ủy thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, đồng chí  Kpuih Nhu chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong việc triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2015, 2016 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy. Vi phạm điểm 4, Điều 22, Điều lệ Đảng về chế độ hội nghị của đảng ủy cơ sở; vi phạm điểm 2, Điều 30, Điều lệ Đảng về lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Chư Prông đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy xã Ia Vê và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Ia Vê.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai phạm của Đảng ủy xã Ia Vê và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã là do trình độ, năng lực công tác hạn chế; thời gian đảm nhận chức vụ chưa lâu, kinh nghiệm ít. Cán bộ tham mưu, giúp việc chưa thực sự tích cực, chủ động để thực hiện quy chế làm việc. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thiếu quyết đoán; công tác đôn đốc, kiểm tra chưa chặt chẽ và kịp thời; trách nhiệm trong công việc chưa cao...

Qua vụ việc trên cho thấy, nếu UBKT Huyện ủy không kịp thời kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm thì tình trạng vi phạm của Đảng ủy xã Ia Vê còn tiếp tục, không thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Đây cũng là bài học thiết thực đối với nhiều tổ chức cơ sở đảng và các đồng chí trong cấp ủy.

Đồng chí Lê Công Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chư Prông cho biết: Qua hơn 1 năm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật đối với Đảng ủy xã và các cá nhân, đến nay Đảng ủy xã Ia Vê đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, Đảng ủy xã Ia Vê và các đồng chí được kiểm tra đã có nhiều tiến bộ: Đảng ủy xã và cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tập thể và cá nhân được UBKT Huyện ủy chỉ ra qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trước đây được khắc phục.

Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức hoạt động, nhất là việc tổ chức hội nghị Đảng ủy và thông báo kết luận sau hội nghị đến các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, cấp ủy và UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với các nội dung bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy xã. Triển khai thực hiện đạt kết quả, đặc biệt là kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chương trình kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội... Qua đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương bảo đảm, giữ vững, ổn định.

Theo UBKTTW

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG