The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chuyển biến rõ nét nhờ xác định đúng khâu đột phá trong học và làm theo Bác
23/04/2019 - Lượt xem: 1736
Sau gần 3 năm thực hiện, bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, nhiều cấp ủy ở Gia Lai đã từng bước đưa việc học và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo được phong trào hành động sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đăng ký "làm theo" Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, công tác học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của tỉnh đã được triển khai đồng bộ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh cũng đã cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai thực hiện đến cơ sở.

Từ năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn mẫu bản kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo Bác
hằng năm để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ. 

Theo đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã nghiêm túc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn chặt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, thực hiện “nói đi đôi với làm”; tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời, có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc còn vướng mắc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… là những khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Theo đồng chí Tống Thới Mốc - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, nhờ lựa chọn các khâu đột phá sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, “làm tốt nhiều hơn nói”… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cũng với đó, Gia Lai cũng là một trong những tỉnh được Trung ương đánh giá cao trong công tác chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị với những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Điển hình như việc xây dựng bản kế hoạch cá nhân đăng ký “làm theo” Bác. Cụ thể, các cấp ủy chủ động chỉ đạo, hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch và thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bắt đầu từ năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn mẫu bản kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo Bác hằng năm để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương và làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã công khai nội dung bản kế hoạch cá nhân trong năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, chỉ đạo công khai bản kế hoạch năm 2018, 2019 của cá nhân các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp công khai trên sóng truyền thanh-truyền hình huyện; bí thư cấp xã công khai trong đảng bộ, địa phương với hình thức phù hợp. Chủ trương công khai bản kế hoạch cá nhân của người đứng đầu Đảng bộ, các địa phương đã được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

Tạo sức lan tỏa từ nhân rộng các điển hình

Trong 2 năm 2017 và 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo biên tập, phát hành
3.500 cuốn sách “Người tốt việc tốt làm theo gương Bác”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng liệt sĩ, người tốt, việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Bác nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhận thức điều đó, trong hai năm 2017 và 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo biên tập, phát hành 3.500 cuốn sách “Người tốt việc tốt làm theo gương Bác”; năm 2019, Gia Lai dự kiến phát hành 2.000 cuốn vào tháng 8 tới nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tỉnh cũng đã phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05”; đang triển khai xuất bản 10.410 cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” để làm tài liệu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở…

Cùng với đó, Gia Lai còn tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Cụ thể, năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (bằng hình thức thi viết và thi trắc nghiệm); kết quả, có 43.392 bài thi trắc nghiệm và 9.195 bài thi viết. Năm 2018, một số đảng bộ tổ chức Hội thi về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, như: Thành ủy Pleiku, Huyện ủy Đak Pơ, Huyện ủy Kbang, Huyện ủy Phú Thiện, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh…

Đánh giá về những kết quả đạt được sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai Tống Thới Mốc cho biết, Gia Lai đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, từng bước tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chuyển biến còn được thể hiện ở những kết quả đáng khích lệ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, công chức, viên chức quan tâm hơn đến việc đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tôn trọng dân; giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà, rút ngắn thời gian nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp và người dân đến giao dịch... qua đó, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; chỉ số PCI năm 2018 tăng 14 bậc so với 3 năm trước; từ vị trí 47/63 năm 2015 lên vị trí 33/63 vào cuối năm 2018.

Xác định 3 nội dung trọng tâm tạo sự đột phá trong học và làm theo Bác

Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã xác định 03 nội dung trọng tâm, đột phá, gồm: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, “gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân”; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Phát huy dân chủ; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân… để thực hiện.

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã xác định 03 nội dung trọng tâm, đột phá trong học và làm theo Bác
 
Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, ba nội dung trọng tâm, đột phá của năm 2019 được tỉnh lựa chọn nhằm phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm chính trị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp; thực sự có chuyển biến rõ nét, trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của từng tổ chức đảng, từng cấp chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cũng theo đồng chí Tống Thới Mốc, thực hiện tốt 03 nội dung trọng tâm, đột phá trên sẽ tạo xung lực mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thông qua việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân; vừa góp phần tăng thêm niềm tin, sự hài lòng của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền các cấp, cũng như giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thông tin, tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xem đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Từ những kết quả đã đạt được, có thể thấy, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã từng bước thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân; nhân thêm những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp; tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG