The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chương trình hành động thực hiện đảng viên làm kinh tế tư nhân
23/05/2018 - Lượt xem: 1637
Ngày 22/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Chương trình nhằm để tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ đảng viên làm kinh tế tư nhân là chủ trương đúng đắn của Đảng ta, từ đó huy động, phát huy tiềm năng của mọi người dân, tạo động lực để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả hình ảnh cho Chương trình hành động thực hiện đảng viên làm kinh tế tư nhân

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tuyên truyền, khuyến khích và phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân, tham gia phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên làm kinh tế tư nhân trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành và thực hiện tốt những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế nhiều thành phần trên địa bàn tỉnh.

Tải Chương trình 62 TẠI ĐÂY

Nhất Gia

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG