The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát
08/12/2018 - Lượt xem: 2377
Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng.

Từ năm 2007 đến nay, nhất là sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 226-TB/TW, ngày 03 tháng 3 năm 2009 về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 19-HD/UBKTTW, ngày 29 tháng 4 năm 2009 về thực hiện Thông báo số 226-TB/TW, ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; bố trí kinh phí cấp phát Tạp chí Kiểm tra đến các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, các tổ chức đảng ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được cấp 137.936.500 đồng để mua 3.629 cuốn Tạp chí Kiểm tra cấp cho các tổ chức và cá nhân. Ở cấp huyện: Năm 2012, kinh phí do Tỉnh ủy bảo đảm; từ năm 2013 đến nay, ở cấp huyện và cấp cơ sở do cấp huyện bảo đảm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập Ban Tuyên truyền và xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm; tăng cường đưa tin, viết bài về hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên các báo địa phương và Trung ương.

Đoàn giám sát của Văn phòng Trung ương Đảng làm việc tại Gia Lai về vấn đề thủy điện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Huy Bảo

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt Thông báo 226-TB/TW, Hướng dẫn 19-HD/UBKTTW đến cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; ban hành các văn bản, quy định, thành lập bộ phận tuyên truyền và tổ chức hoạt động dần đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nét nổi bật về công tác tuyên truyền những năm qua là thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, công khai, góp phần phát huy tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm. Bên cạnh đó, báo chí, truyền thông đã phản ánh nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm, giúp cấp ủy, ủy ban kiểm tra có thêm nguồn thông tin để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhìn chung việc đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền những năm qua góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến căn bản về hành động của các tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 trong tình hình mới. Tuy nhiên, công tác định hướng tuyên truyền, việc công khai kết quả kiểm tra, giám sát những năm qua chưa thường xuyên, chưa đều khắp ở các cấp, có lúc chưa kịp thời nên hiệu quả, tác dụng có mặt còn hạn chế.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG