The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
04/09/2014 - Lượt xem: 2581
Trong những năm qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, hầu hết đã thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, đảng viên, vượt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm đến tổ chức đảng, đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Học sinh dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai (ảnh nguồn internet)

Về tổ chức cơ sở đảng, số lượng tổ chức cơ sở đảng, hiện nay Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc (17 huyện, thị, thành ủy và 05 đảng ủy trực thuộc), 988 tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở 346; chi bộ cơ sở 642), 3.848 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số đảng viên là 42.774 đồng chí([1]).

Toàn tỉnh có 988 tổ chức cơ sở đảng, trong đó: Loại hình xã 186 (chiếm 18,8%); phường 24 (chiếm 2,42%); thị trấn 12 (chiếm 1,21%); doanh nghiệp nhà nước 84  (chiếm 8,5%); doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước 19 (chiếm 1,92%); doanh nghiệp tư nhân 05 (chiếm 0,5%); công ty trách nhiệm hữu hạn 5 (chiếm 0,5%);  công ty cổ phần tư nhân 36 (chiếm 3,64%); cơ sở sự nghiệp 129 (chiếm 13%); cơ quan hành chính: 396 (chiếm 40%); quân đội, công an 87 (chiếm 8,8%); cơ sở khác 05 (chiếm 0,5%).

Số lượng thôn, buôn, làng, tổ dân phố, hiện nay, toàn tỉnh có 2.158 thôn, làng, tổ dân phố (tăng 4 thôn so với năm 2013); 100% thôn, làng, tổ dân phố đều có tổ chức đảng và đảng viên và đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số là 10.433 đồng chí (tăng 669 đảng viên so với năm 2012), chiếm 24,39% số đảng viên toàn tỉnh.

Số lượng thôn phải tăng cường đảng viên nơi khác đến sinh hoạt là 677 thôn, so với năm 2012 giảm 72 thôn; 100% thôn đã có chi bộ độc lập, so với năm 2012 giảm 90 thôn.

Về cán bộ, đảng viên, số lượng đảng viên toàn tỉnh có 42.774 đảng viên (chính thức 38.891 đồng chí, dự bị 3.883 đồng chí); trong đó: Nữ 12.966 đồng chí, chiếm 30,3%; dân tộc thiểu số 10.433 đồng chí, chiếm 24,39; đoàn viên 11.205 đồng chí, chiếm 26,2%; đảng viên trong các tôn giáo 434 đồng chí (đạo Thiên chúa 182, đạo Tin lành 117, đạo Cao đài 04, Phật giáo 131), chiếm 1,01%.

Đối với số lượng đảng viên trong từng loại hình tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh có 42.774 đảng viên, trong đó: loại hình xã: 18.314 đồng chí, chiếm 42,81%; phường 5.585 đồng chí, chiếm 13,05%; thị trấn 3.159 đồng chí, chiếm 7,38%; doanh nghiệp nhà nước 2.568 đồng chí, chiếm 6%; doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước 703 đồng chí, chiếm 1,64%; doanh nghiệp tư nhân 49 đồng chí, chiếm 0,11%; công ty trách nhiệm hữu hạn 166 đồng chí, chiếm 0,38%; công ty cổ phần tư nhân 441 đồng chí, chiếm 1,03%; cơ sở sự nghiệp 2.257 đồng chí, chiếm 5,27%; cơ quan hành chính 5.656 đồng chí, chiếm 13,22%; quân đội, công an 3.843 đồng chí, chiếm 8,98%; cơ sở khác 33 đồng chí, chiếm 0,07%.

Về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn toàn tỉnh, hiện có 4.397 cán bộ, công chức cấp xã; trong đó cán bộ chuyên trách 2.399 người, công chức cấp xã 1.998 người.

Tổng số cán bộ chuyên trách 2.399 người; trong đó: Nam 1.948 người, chiếm 81,2%;  nữ 451 người, chiếm 18,97%; dân tộc thiểu số 993 ngư­ời, chiếm 41,39; theo các tôn giáo 18 người, chiếm 0,75; đảng viên 2.295 đồng chí, chiếm 95,66%;, trong đó: Bí thư đảng ủy xã 220 đồng chí, phó bí thư đảng ủy xã 268 đồng chí.

Về trình độ học vấn: Trung học phổ thông 1.289 người, chiếm 53,7%, trung học cơ sở 962 người, chiếm 40%; tiểu học 148 người, chiếm 6,1%.

Về trình độ chuyên môn: Sau đại học 10 người,  chiếm 0,41%; đại học 261 người, chiếm 10,8%; cao đẳng 75 người, chiếm 3,12%; trung cấp 749 người, chiếm 31,22%; sơ cấp 212 người, chiếm 8,83%; chưa qua đào tạo 1.092 người, chiếm 45,51%.

Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 166 người, chiếm 6,91%; trung cấp 1.104 người, chiếm 46%; sơ cấp 750 người, chiếm 31,26%; chưa qua đào tạo 379 người, chiếm 15,79%; biết tiếng dân tộc thiểu số 1.085 người, chiếm 45,2%.

Tổng số công chức 1.998 người, trong đó: Nam 1.121 người, chiếm 56,1%; nữ 877 người, chiếm 43,89%; dân tộc thiểu số 362 ngư­ời, chiếm  18,1%; theo các tôn giáo 49 người, chiếm 2,45%; đảng viên 1.032 đồng chí, chiếm 51,6%.

Về trình độ học vấn: Trung học phổ thông 1.816 người, chiếm 90,8%; trung học cơ sở 146 người, chiếm 7,3%; tiểu học 36 người, chiếm 1,8%.

Về trình độ chuyên môn: Đại học  434 người, chiếm 21,72%; cao đẳng 210 người, chiếm 10,51%; trung cấp 1.268 người, chiếm 63,46%; sơ cấp 56 người, chiếm 2,80%; chưa qua đào tạo 30 người, chiếm 1,5%.

Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 02 người, chiếm 0,1%; trung cấp 271 người, chiếm 13,56%; sơ cấp 596 người, chiếm 29,82%; chưa qua đào tạo 1.129 người, chiếm 56,5%; biết tiếng dân tộc thiểu số 662 người, chiếm 33,13%.

Nguyễn Ưu Ái


([1]) Trong đó: Nữ 12.966 đồng chí, chiếm 30,31%; dân tộc thiểu số: 10.433 đồng chí, chiếm 24,39%, dân tộc Bahnar 4.234 đồng chí; dân tộc Jarai 5.160 đồng chí, dân tộc Tày 441 đồng chí, dân tộc Thái 65 đồng chí, dân tộc Mường 174 đồng chí, dân tộc Nùng 173 đồng chí, dân tộc Mông 23 đồng chí..; đoàn viên 11.205 đồng chí, chiếm 26,19%; tôn giáo: 434 đồng chí, chiếm, 1,01%). Trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh kết nạp được 1.132 đảng viên mới, đạt 2,64% (nữ: 497 đồng chí, chiếm 43,9%; dân tộc thiểu số: 258, chiếm 22,79%; đoàn viên: 751, chiếm 66,34%; tôn giáo: 32, chiếm 2,82.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG