The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
17/06/2018 - Lượt xem: 1894
Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, gắn với xây dựng đội ngũ báo cáo viên có phẩm chất, năng lực và thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thích hợp. Trong 10 năm qua (2008 - 2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở được 08 lớp tập huấn báo cáo viên cấp huyện với gần 1.000 báo cáo viên tham dự; 10 lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở với hơn 700 học viên tham dự; các huyện, thị xã, thành phố và các đảng ủy trực thuộc đã mở được 51 lớp bồi dưỡng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở cho hơn 3.600 học viên. Tài liệu phục vụ báo cáo viên được chuyển tải thông qua hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 2 tháng/lần, qua mạng nội bộ (tailieutggl.vn); cung cấp và cập nhật thông tin tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh và những sự kiện nổi bật qua Trang tin điện tử (thongtintuyengiaogialai.vn). Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản hơn 60.000 bản tin sinh hoạt chi bộ và hơn 40.000 bản tin sinh hoạt thôn, làng, tổ dân phố; 3.500 chuyên san an toàn giao thông; cung cấp tài liệu học tập nghị quyết, sổ tay báo cáo viên, Tạp chí Báo cáo viên, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Xây dựng Đảng…

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chủ động tăng cường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng; những vấn đề mang tính thời sự đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân. Thông qua hoạt động công tác tuyên truyền, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”. Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và hình thức tuyên truyền trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, cũng như cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tổ chức phản động FULRO; kịp thời tiếp thu, giải đáp, giải quyết những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm...

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới nâng cao chấtlượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý với thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Nghị định số 101/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP); Trường Chính trị tỉnh, các cấp ủy và các trung tâm bồi dưỡng chính trị không ngừng đổi mới về phương pháp giảng dạy, theo hướng phù hợp với từng đối tượng, tăng cường liên hệ thực tiễn, hấp dẫn thu hút người học. Hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả học tập lý luận chính trị theo hướng thực chất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị. Đa số báo cáo viên, giảng viên thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm, sử dụng phương tiện hỗ trợ, như: Máy chiếu, dùng tranh, ảnh để minh họa bài giảng thêm phần sinh động hơn, giúp học viên dễ tiếp thu hơn.

Học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên

Về bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, giải quyết những tình huống xảy ra ở cơ sở: Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã tổ chức các lớp và mời giảng viên, cán bộ đương chức, nghỉ hưu có kinh nghiệm trong thực tiễn về giảng dạy các lớp, cụ thể: Xử lý tình huống điểm nóng ở cơ sở; bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư; bồi dưỡng kỹ năng công tác đại biểu Hội đồng nhân dân; các lớp bồi dưỡng kiến thức mới; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tuyên truyền nghị quyết và giảng dạy lý luận chính trị… góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, những tình huống nảy sinh ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số đảng viên phai nhạt lý tưởng, bị xử lý kỷ luật (từ năm 2008 đến năm 2017, xóa tên 550 đảng viên, khai trừ 214 đảng viên, xin ra khỏi đảng 53 đảng viên). Công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên được quan tâm. Đã xử lý nghiêm đối với số tổ chức và cá nhân vi phạm thông qua công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, việc đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ngày càng được phát huy qua việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực.

Thời gian đến, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Thực hiện đúng quy chế của cấp ủy, cơ quan, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và theo Điều lệ Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, xây dựng đoàn kết nội bộ. Kịp thời xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Bên cạnh đó, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, các đồng chí chi ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG