The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
25/10/2021 - Lượt xem: 1862
Thời gian qua, tỉnh Gia Lai luôn đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, qua triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 163/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 01 năm 2016 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản cụ thể hóa làm cơ sở pháp lý để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả, theo đúng kế hoạch, lộ trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng, lãnh đạo, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức về hội nhập quốc tế, kỹ năng đối ngoại… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hằng năm, trên cơ sở kết quả rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, phân tích cụ thể từng chức danh phải đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo do Trung ương, tỉnh, huyện tổ chức. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và sử dụng, bố trí cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tăng cao, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng được bầu, bổ nhiệm giữ chức vụ sau đó mới cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Từ năm 2016 đến nay, đã cử 4.435 lượt cán bộ, công chức cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng đạo đức công vụ; 4.162 cán bộ, công chức cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ; xét duyệt, quyết định cử 785 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; cử 08 đồng chí theo học các lớp cử nhân chính trị hệ tập trung và không tập trung; đào tạo 75 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 4.907 học viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Cử 239 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ cao tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; liên kết đào tạo các lớp đại học, trung cấp cho 267 học viên.

Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, trong đó có cán bộ cơ sở được Gia Lai quan tâm thực hiện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 01 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 87 đồng chí; mở 01 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp cho 26 đồng chí; cử 42 đồng chí là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo cấp huyện đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài theo Đề án 165; cử 6.624 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng; mở 215 lớp bồi dưỡng các loại hình, với 13.520 lượt học viên tham gia; đã cử 53 đại biểu tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; mở 06 lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện cho 545 đại biểu; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Mở 06 lớp bổ túc trung học phổ thông cho 190 đồng chí; 03 lớp trung cấp chuyên môn cho 99 đồng chí; mở 15 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 556 đồng chí; 08 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 269 đồng chí; 47 lớp quản lý nhà nước cho 2.130 đồng chí; 38 lớp bồi dưỡng tin học cho 1.629 đồng chí; 31 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho 1.133 đồng chí; 19 lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho 1.027 đồng chí; 13 lớp bồi dưỡng chức danh cán bộ cấp xã cho 847 đồng chí; 62 lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã cho 5.727 đồng chí; mở 20 lớp bồi dưỡng cho 1.980 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; tổ chức cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, tin học, quản lý nhà nước cho hơn 1.000 lượt người.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp tiếp tục được quan tâm. Hiện nay, nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp cơ bản đáp ứng về số lượng và chất lượng. Qua các năm, tỷ lệ viên chức có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng tăng, cơ cấu chuyển biến tích cực, hợp lý hơn trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa - xã hội, du lịch, khoa học - công nghệ...; từng bước hình thành đội ngũ viên chức có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập, phát triển, ổn định xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, đã cử 1.626 viên chức giữ chức vụ quản lý bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; cử 27.630 viên chức bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

Thời gian đến, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt tất cả các khâu trong công tác cán bộ, nhất là nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo chính xác, khách quan, làm tiền đề cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và theo quy hoạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Quân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG