The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Prông: Gắn học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua
16/05/2021 - Lượt xem: 1376
5 năm qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chư Prông đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 04 (khoá XII) của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước; nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị, qua đó đã xuất hiện một số mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Thường trực Huyện ủy thực hiện đổi mới lề lối làm việc trong việc tổ chức Hội nghị, công tác giao ban, công tác cơ sở; đặc biệt là duy trì thực hiện có hiệu quả việc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Trong năm 2017, 2018, 2019, 2020 đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng đã tổ chức 24 cuộc đối thoại (Cấp uỷ: 13 cuộc, Chính quyền: 11 cuộc) với nhân dân các xã Ia Pia, cụm xã Ia Bang - Ia Vê, Ia Lâu - Ia Piơr; Thị trấn, Ia Phìn, Ia Me, Bình giáo, Ia Me và đối thoại trực tiếp với Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động huyện. Giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường hướng về cơ sở, định kỳ hằng tháng tổ chức các đoàn công tác của huyện (Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện) xuống từng xã, thị trấn để làm việc trực tiếp với hệ thống chính trị cấp xã và gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân. Qua đó, giúp Thường trực Huyện ủy nắm bắt tình hình hoạt động cụ thể của hệ thống chính trị; dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc nổi cộm, các mâu thuẫn nảy sinh trong các lĩnh vực đời sống xã hội ngay tại cơ sở, không có trường hợp kéo dài, tạo thành điểm nóng ở cơ sở.   

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện chào cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu của tháng và sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) ở các tổ chức cơ sở đảng. Qua việc tổ chức chào cờ đầu tuần của tháng và sinh hoạt chuyên đề đã góp phần tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tinh thần, ý thức trách nhiệm hơn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng thời giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ảnh minh họa

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tích cực đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức đã tạo ra nhiều mô hình tốt, có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đặc biệt  trong thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phát động, vận động các cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, chia sẻ mọi khó khăn với cấp ủy, chính quyền địa phương được khơi dậy và phát huy; các nhà hảo tâm và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia quyên góp tiền, lương thực, thực phẩm ủng hộ phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Qua việc tổ chức các phong trào, các cuộc vận động đã tranh thủ mọi nguồn lực tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên, hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều sáng kiến trong giảng, dạy đem lại hiệu quả tích cực như: các trường mầm non, mẫu giáo phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức Hội chợ quê, làm đồ dùng - đồ chơi tự tạo...làm cho hình ảnh lớp học thêm sinh động, khơi dậy được khả năng sáng tạo của các em đồng thời giảm chi phí cho phụ huynh học sinh trong điều kiện gia đình các em còn nhiều khó khăn. Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Chư Prông trong kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh, luôn gắn với việc thực hiện "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể như: Để tăng thu nhập cho doanh nghiệp, người lao động và giảm thiểu tác động tiêu cực trước giá mủ cao su ở mức thấp, đơn vị tổ chức mô hình trồng xen giữa cao su với cà phê, chanh dây và loại cây trồng khác đã đem lại hiệu qủa kinh tế cao; tăng cường mở rộng hợp tác thương mại trong và ngoài nước, đơn vị là khách hàng truyền thống của các doanh nghiệp lớn trong nước, như: Công ty Cao su Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại cổ phần Hải Hưng,...và có thị trường xuất khẩu cao su ở các nước, như: Mỹ, Tây Ban Nha, Braxin...

Đảng bộ các xã, thị trấn đã tích cực lãnh đạo thực hiện việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Bàu Cạn, Ia Drang, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Boòng và Thăng Hưng. Hiện nay xã Ia Lâu đang đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương như: Mô hình phân công đảng viên phụ trách gia đình, mô hình nắm tình hình các vụ việc nổi cộm, nóng tại các thôn, làng (xã Ia Lâu); mô hình hàng rào xanh, con đường hoa (thôn Lũng Vân - xã Ia Lâu). Một số chi bộ trực thuộc nghiên cứu, vận dụng nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Tổ chức sưu tầm tài liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Người để cán bộ, đảng viên trong đơn vị nghiên cứu, tìm hiểu; tổ chức cho cán bộ, đảng viên kể chuyện và nêu ý nghĩa của câu chuyện cho tập thể cán bộ, đảng viên của đơn vị học tập và làm theo.

Nhìn chung, qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện, đã tập trung vào việc khó, giải quyết các vấn đề phát sinh; làm tốt việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm cho từng giai đoạn; gắn trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố, tăng cường. Chuyển biến rõ nét nhất là tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức được nâng cao và thể hiện rõ qua cách thức xử lý công việc hằng ngày nhanh nhạy, thái độ phục vụ ôn hòa, nhẹ nhàng, hướng dẫn ân cần, chu đáo cho người dân.

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG