Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ trì hội thảo. 

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sỹ quan, các nhà khoa học; lãnh đạo các tỉnh thành phố; các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trên cơ sở của quá trình nghiên cứu trước đây, hội thảo lần này nhằm tiếp tục khẳng định tầm vóc, ý nghĩa to lớn, nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh Xuân Hè 1968, đồng thời làm sáng tỏ hơn một số vấn đề cơ bản: Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan trong chỉ đạo, điều hành chiến dịch; tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí của các lực lượng tham gia chiến dịch; âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, bản chất hiếu chiến, ngoan cố của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong việc thiết lập phòng tuyến Đường 9 – Khe Sanh để ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. 

Hội thảo “Chiến thắng Đường  9 – Khe Sanh: Tầm vóc và bài học lịch sử”.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, tinh thần quật khởi, quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh, lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân dân ta mở chiến dịch tiến công hiệp đồng quân binh chủng, đột phá trực tiếp vào tuyến phòng ngự mạnh của quân Mỹ, đánh bại các sư đoàn thủy quân lục chiến, kỵ binh không vận của quân đội viễn chinh Mỹ, buộc chúng phải tháo chạy khỏi Khe Sanh. 

Gần 80 tham luận gửi tới hội thảo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, các địa phương, quân khu, quân đoàn, các học viện nhà trường, viện nghiên cứu, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội thể hiện rõ sự kế thừa kết quả nghiên cứu về cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968, nói chung, Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh nói riêng.

Các tham luận tập trung luận giải 5 vấn đề chủ yếu như: “Chiến thắng Đường 9- Khe Sanh 1968 - thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến lược, của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam”; “Đường 9 – Khe sanh – nơi đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa ta và địch”; “Chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghi binh chiến lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968”; “Chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh 1968, đánh dấu bước phát triển về nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”; “Chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh 1968 thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta”.

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung phân tích tình hình, bối cảnh trong nước và quốc tế khi diễn ra chiến dịch, quá trình chuẩn bị, đảm bảo tác chiến hiệp đồng quân binh chủng của các lực lượng, sự chi viện của hậu phương miền Bắc, đóng góp của quân, dân trên địa bàn chiến dịch; nét đặc sắc của nghệ thuật tổ chức, điều hành chiến dịch, ảnh hưởng của chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh 1968 đến thế và lực của ta trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, qua đó tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm những kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn từ thành công của chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh; nhận định chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố cơ bản, trong đó nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh độc lập, sáng tạo của Đảng giữ vai trò quyết định.

Các tham luận cũng đã thể hiện rõ sự kết thừa kết quả nghiên cứu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 nói chung, chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh nói riêng, đồng thời đi sâu luận giải những vấn đề về nguyên nhân thắng lợi, diễn biến, ý nghĩa to lớn của chiến dịch.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho rằng, với độ lùi 50 năm, sự kiện chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh đã được nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn, đặc biệt về tầm vóc, bài học lịch sử để làm cơ sở vận dụng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, nhiều kinh nghiệm, bài học được đúc rút ra từ sự kiện lịch sử này thực sự là những bổ sung quan trọng cho lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam; còn nguyên giá trị nghiên cứu, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.