The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
08/09/2020 - Lượt xem: 1737
Ngày 31/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình làm việc tháng 9, trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tháng là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương của Trung ương và của tỉnh. Cho ý kiến đối với ấn phẩm “Đảng bộ tỉnh Gia Lai - từ Đại hội đến Đại hội”. Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, trưởng thôn là đảng viên, bí thư chi bộ là trưởng thôn; kiểm tra, đôn đốc việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, công tác kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ gắn với thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ. Làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ liên quan đến nhân sự Đại hội, đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu.

Tiểu ban Nội dung Đại hội XVI họp phiên thứ Bảy để cho ý kiến về dự thảo văn kiện sau khi Nhóm công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến. Ảnh: Nguyễn Đông

Tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm việc chỉ đạo đại hội đảng cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện, các đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo kết quả làm việc của Nhóm công tác của Bộ Chính trị duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương để in ấn văn kiện trình Đại hội; chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức phục vụ Đại hội, công tác trang trí, khánh tiết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội trước, trong và sau Đại hội... đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, hoạt động của các mô hình nông hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở nhất là trong thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền và phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai các biện pháp nhằm kêu gọi đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, đối thoại năm 2020; nội dung Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG