The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp tỉnh Gia Lai đảm bảo tiến độ
18/05/2022 - Lượt xem: 249
Năm 2022 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc toàn diện trong các tổ chức hội và hội viên, động viên cán bộ hội viên cựu chiến binh đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, hoạt động của hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; duy trì, mở rộng công tác đối ngoại nhân dân với hội cựu chiến binh tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Hội viên cựu chiến binh thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động  tình nghĩa của cựu chiến binh đã có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Công tác xây dựng Hội được chú trọng cả chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương thức hoạt động của Hội ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Năm 2022 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc toàn diện trong các tổ chức hội và hội viên, động viên cán bộ, hội viên đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đại hội hội cựu chiến binh các cấp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; khắc phục hậu quả  đại dịch COVID -19 với nhiều khó khăn thách thức. Để thực hiện tốt Thông tri số 02-TT/TU, ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư khóa XIII về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; thời gian qua, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp hội bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Trung ương Hội, nắm vững nhiệm vụ, nội dung công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; cùng với đó, phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động tích cực của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực và cơ quan hội; vai trò trách nhiệm của các ban, tiểu ban để chuẩn bị nội dung tổ chức đại hội, bảo đảm đại hội được tiến hành chặt chẽ, trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng thời gian quy định và thành công tốt đẹp. Đồng thời, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “bộ đội cụ Hồ” xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đại hội cấp xã và tương đương bắt đầu từ quý I, hoàn thành trong tháng 5 năm 2022; cấp huyện, bắt đầu từ quý II, hoàn thành trong tháng 7 năm 2022; cấp tỉnh, hoàn thành trong quý III năm 2022. Theo thông tin từ Hội Cựu chiến binh tỉnh, đến nay, 203/240 tổ chức hội cựu chiến binh cấp cơ sở đã tổ chức đại hội; có 02/17 huyện đã tổ chức Đại hội điểm cấp huyện (huyện Ia Grai, Chư Pưh); các tổ chức hội còn lại dự kiến sẽ tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra.

Như vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp hội và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đến nay, đại hội cựu chiến binh các cấp cơ bản được tổ chức đảm bảo đúng tiến độ. Sự thành công của đại hội cựu chiến binh các cấp sẽ góp phần quan trọng động viên cán bộ, hội viên đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Chí Kiên

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG